2022 ứng cử viên

GHI CHÚ: Hướng dẫn cử tri theo từng quận sẽ có sẵn gần cuộc bầu cử.
 

Các cuộc bầu cử năm 2022: Sơ bộ ngày 10 tháng 5; Chung ngày 8 tháng 11

Chúng tôi khuyến khích cử tri hỏi văn phòng bầu cử quận cho Ứng dụng Bỏ phiếu qua Thư để bạn có thể bỏ phiếu an toàn tại nhà.

 
Kiểm tra Trung tâm bỏ phiếu để có rất nhiều câu trả lời cho nhiều câu hỏi thường gặp bao gồm thông tin cho các cử tri Độc lập và những người Nebraskans từng bị giam giữ trước đây.
 
 
 

Các chủng tộc địa phương

Chúng tôi sẽ thêm các ứng cử viên khi họ nộp hồ sơ.

Dave Pantos, Luật sư Quận Douglas
Jim Cavanaugh, Douglas County Board, D2
Greg Gonzalez, Cảnh sát trưởng Quận Douglas
Wayne Hudson, Cảnh sát trưởng Quận Douglas
Adam Morfeld, Luật sư hạt Lancaster
Matt Hansen, Thư ký Hạt Lancaster
Sean Flowerday, Ủy ban hạt Lancaster
Jay “Johnny” Pitts Jr., Cảnh sát trưởng hạt Lancaster
Susan Seacrest, Ban tài nguyên thiên nhiên phía Nam Lower Platte, Tiểu khu 10
Ron ôm, Hội đồng Thống đốc Cao đẳng Cộng đồng Metro
Lisa Schoenberger, Hội đồng trường Millard
Craig Moody, Quận điện lực công cộng Omaha
Kim Young, Thủ quỹ Hạt Sarpy