NDP's Women's Caucus đang nhận đơn đăng ký Học bổng Phụ nữ Truyền cảm hứng cho Helen Boosalis

Nhóm Phụ nữ của Nebraska Democratic Party sẽ nhận đơn đăng ký đến hết ngày 1 tháng 7 cho Học bổng Phụ nữ Truyền cảm hứng Helen Boosalis. Cuộc họp kín sẽ trao ba suất học bổng $500, một suất ở mỗi khu vực quốc hội, cho những phụ nữ trẻ của Đảng Dân chủ đang vào đại học mùa thu này hoặc sinh viên đại học hiện tại. Cuộc họp kín đã giới thiệu một học bổng sinh viên phi truyền thống trong năm nay dành cho phụ nữ đảng Dân chủ ở mọi lứa tuổi theo học tại bất kỳ cơ sở giáo dục nào.

Thông tin và cách đăng ký có thể tham khảo tại đây.

Các ứng dụng phải được gửi đến [email protected].

Thích bài viết này?

Chia sẻ trên facebook
Chia sẻ trên twitter
Chia sẻ trên linkedin