Hạt Douglas

Các cuộc họp vào Thứ Năm thứ tư của Tháng tại hội trường CWA ở 1920 S 44th St, Omaha, NE 68105.

Muốn tham gia nhiều hơn? Hãy ghé thăm của chúng tôi trang mạng để biết thêm thông tin.

Cái ghế

Crystal Rhoades
Điện thoại: 402-558-5912

Ban chấp hành:

Phó chủ tịch - CJ King

Thư ký - Linda Bowman

Thủ quỹ - Nick Miller

Nhấp vào bên dưới để xem các quận khác