Hạt Hall

Chúng ta gặp nhau vào thứ Hai đầu tiên của tháng, lúc 7:00 tối tại hội trường IBEW, 3302 Suite B, West Capital Avenue, Grand Island, NE.

Tìm thấy THÔNG TIN ĐĂNG KÝ VOTER đây

Bấm vào để Quyên góp ngay hôm nay an toàn trên Act Blue

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập chúng tôi tại Facebook của Hall County trang.

Cái ghế

William Neid

Ban chấp hành:

Phó chủ tịch - Bỏ trống

Thư ký - Bỏ trống

Thủ quỹ - Vị trí trống

Nhấp vào bên dưới để xem các quận khác