Hạt Lincoln

Các cuộc họp của chúng tôi

Chúng tôi gặp nhau vào thứ Năm đầu tiên của mỗi tháng tại Wild Bill's Wings & Bowling, 1100 S Jeffers North Platte, NE. Hãy cùng chúng tôi ăn tối (đãi người Hà Lan) lúc 6 giờ chiều, buổi gặp mặt tiếp theo lúc 7 giờ. Hẹn gặp 2/3 tới, mọi người hoan nghênh nhé.

Tìm chúng tôi trên Facebook
Lincoln County Democrtas North Platte, Nebraska

Đầu tư vào tương lai
Quyên góp ngay hôm nay

Cái ghế

Terry Sigler
Điện thoại: 308-530-0520

Ban chấp hành:

Phó chủ tịch - Kayla Thurman

Thư ký - DiAnn Nichelson

Thủ quỹ - Jan Knight

Nhấp vào bên dưới để xem các quận khác