Hạt Sarpy

Đảng viên Đảng Dân chủ Quận Sarpy nhóm họp vào thứ Tư thứ ba hàng tháng tại Trung tâm đào tạo thợ mộc 10761 Virginia Plaza #101, Papillion,. Cửa mở lúc 6:30 chiều trong nửa giờ xã hội trước khi cuộc họp bắt đầu. Cuộc họp bắt đầu lúc 7:00 tối

Muốn tham gia nhiều hơn? Hãy ghé thăm của chúng tôi trang mạng để biết thêm thông tin.

Cái ghế

Charlene Ligon
Điện thoại: 402-215-1571

Ban chấp hành:

Phó chủ tịch - Neal Von Seggern

Thư ký - Rachel Carraber

Thủ quỹ - William Forsee

Nhấp vào bên dưới để xem các quận khác