Các thành viên SCC 2020-22

Các thành viên SCC của Khu vực lập pháp 

LD1

Wendy Abdulai, Nữ đại biểu

Spencer Morrissey, Nam đại biểu

Janet Kirkendall, Nữ thay thế

VACANT, Nam thay thế

LD2

Marsha Babcock, Nữ đại biểu

Mark Minchow, Đại biểu nam

Mary Harding, Nữ thay thế

Kenneth Cotton, Nam thay thế

LD3

Marta Nieves, Nữ đại biểu

William Forsee,  Đại biểu nam

Ellen Moore, Nữ thay thế

Robert Gerber, Nam thay thế

LD4

Dee Austin, Nữ đại biểu

Robert Meyers, Đại biểu nam

Marie Meyers, Nữ thay thế

Allen Sherman, Nam thay thế

LD5

Kimara Snipes, Nữ đại biểu

Evan Schmeits, Nam giới Ủy quyền

Lacey Merica, Nữ thay thế

Ronald Rivera, Nam thay thế

LD6

Maureen Monahan, Nữ đại biểu

Clarence “CJ” King, Đại biểu nam

Tiffany Hobbs Banks, Nữ thay thế

Jake Glantz, Nam thay thế

LD7

Karima Al-Absy, Nữ đại biểu

Wes Jensen, Nam đại biểu

VACANT, Nữ thay thế

VACANT, Nam thay thế

LD8

Marti Carrington, Nữ đại biểu

John Wees, Đại biểu nam

Tara Thomas, Nữ thay thế

Eric Williams, Nam thay thế

LD9

Patricia Zieg, Nữ đại biểu

dấu Hoeger, Đại biểu nam

Morgann Freeman, Nữ thay thế

Nicholas Miller, Nam thay thế

LD10

Alisha Shelton, Nữ đại biểu

Vincent Shelton, Đại biểu nam

VACANT, Nữ thay thế

Eli Rigatuso, Nam thay thế

LD11

Joy Kayode, Nữ đại biểu

Terrell McKinney, Đại biểu nam

Colette Minniefield, Nữ thay thế

Cornelius Williams, Nam thay thế

LD12

Terri Alberhasky, Nữ đại biểu

Trevor Fitzgerald, Đại biểu nam

Millie Worthington, Thay thế không nhị phân

Allison Bitterman, Thay thế (Bất kỳ Nhận dạng Giới tính nào)

LD13

McKesson quý giá, Nữ đại biểu

Preston tình yêu, Jr., Đại biểu nam

Jennifer Valandra, Nữ thay thế

Jason Valandra, Nam thay thế

LD14

Rachel Carraher, Nữ đại biểu

Robert Carraher, Đại biểu nam

Peggy O. Lippert, Nữ thay thế

VACANT, Nam thay thế

LD15

Nina Kavich, Nữ đại biểu

Jim Dake, Đại biểu nam

Janet Stewart, Nữ thay thế

Don Cunningham, Nam thay thế

LD16

Holly Bonasera, Nữ đại biểu

Jo-el Ớt, Đại biểu nam

VACANT, Nữ thay thế

Bradley Bird, Nam thay thế

LD17

Kris Kinzie, Nữ đại biểu

Pete Rizzo, Đại biểu nam

Susan K. Wells, Nữ thay thế

Adam Smith, Nam thay thế

LD18

Lilia Franciscony, Nữ đại biểu

VACANT, Nam đại biểu

Jo Giles, Nữ thay thế

VACANT, Nam thay thế

LD19

LeeAnn Whidhelm, Nữ đại biểu

VACANT, Nam đại biểu

VACANT, Nữ thay thế

VACANT, Nam thay thế

LD20

Amy Himes, Nữ đại biểu

Nathan Johnson, Nam đại biểu

VACANT, Nữ thay thế

VACANT, Nam thay thế

LD21

Donita Baxter, Nữ đại biểu

VACANT, Đại biểu nam

Mechelle Sky Walker, Nữ thay thế

Deveron Baxter, Sr., Nam thay thế

LD22

VACANT, Nữ đại biểu

Tom Havelka, Đại biểu nam

VACANT, Nữ thay thế

Trevor Harlow, Nam thay thế

LD23

Jennifer Norris, Nữ đại biểu

Mikel-Jon Divis, Đại biểu nam

Larissa Schultz, Nữ thay thế

Alan Meyer, Nam thay thế

LD24

Shannon Graves, Nữ đại biểu

Alex Kufeldt, Đại biểu nam

Stephanie Nantkes, Nữ thay thế

Tyler Kliewer, Nam thay thế

LD25

VACANT, Nữ đại biểu

Thomas Green, Đại biểu nam

VACANT, Nữ thay thế

Steve Meoler, Nam thay thế

LD26

Courtney Lyons Breitkreutz, Nữ đại biểu

Peter Coyne, Đại biểu nam

Patricia tiếng Pháp, Nữ thay thế

Jacob Denniston, Nam thay thế

LD27

Christa Yoakum, Nữ đại biểu

Michael Marcheck, Nam đại biểu

VACANT, Nữ thay thế

VACANT, Nam thay thế

LD28

Jane Raybould, Nữ đại biểu

Gerry Finnegan, Đại biểu nam

VACANT, Nữ thay thế

Kevin Abourezk, Nam thay thế

LD29

Hannah Wroblewski, Nữ đại biểu

Joseph Couch, Nam đại biểu

Susan Alleman, Nữ thay thế

VACANT, Nam thay thế

LD30

Shirl Mora James, Nữ đại biểu

Zachary Mora James, Đại biểu nam

Kimberly James, Nữ thay thế

Ethan Millington, Nam thay thế

LD31

Arabella Davis, Nữ đại biểu

Kent Krokaugger, Đại biểu nam

VACANT, Nữ thay thế

VACANT, Nam thay thế

LD32

Philip Deevy, Nữ đại biểu

VACANT, Nam đại biểu

VACANT, Nữ thay thế

VACANT, Nam thay thế

LD33

Kathy Jensen, Nữ đại biểu

Tom Genung, Đại biểu nam

Dianne Norris, Nữ thay thế

Jon Marx, Nam thay thế

LD34

LeEllen Haynes, Nữ đại biểu

Jason Buss, Đại biểu nam

Arizona Brooks, Nữ thay thế

Michael McWilliams, Nam thay thế

LD35

Peggy Pape, Nữ đại biểu

Brian Whitecalf, Đại biểu nam

VACANT, Nữ thay thế

Terry Wegner, Nam thay thế

LD36

Ann Trullinger, Nữ đại biểu

VACANT, Nam đại biểu

VACANT, Nữ thay thế

VACANT, Nam thay thế

LD37

Kathleen “Kit” Alff, Nữ đại biểu

Erdley “Scott” Matteson, Đại biểu nam

Deanna Jesse, Nữ thay thế

Mark Foradori, Nam thay thế

LD38

Elena Olson King, Nữ đại biểu

Jerrell Johnson, Đại biểu nam

Rita Johnson, Nữ thay thế

Michael King, Nam thay thế

LD39

Naomi Hattaway, Nữ đại biểu

William Armbrust, Đại biểu nam

Allison Heimes, Nữ thay thế

VACANT, Nam thay thế

LD40

VACANT, Nữ đại biểu

VACANT, Nam đại biểu

VACANT, Nữ thay thế

VACANT, Nam thay thế

LD41

Carol Leth, Nữ đại biểu

Art Tanderup, Đại biểu nam

Mena Sprague, Nữ thay thế

Paul Theobald, Nam thay thế

LD42

Lauree Sigler, Nữ đại biểu

Terry Sigler, Đại biểu nam

Susan Conrad, Nữ thay thế

Shaun Baker, Nam thay thế

LD43

Becky Potmesil, Nữ đại biểu

Bud Pettigrew, Đại biểu nam

VACANT, Nữ thay thế

VACANT, Nam thay thế

LD44

VACANT, Nữ đại biểu

Philip Lyons, Đại biểu nam

VACANT, Nữ thay thế

VACANT, Nam thay thế

LD45

Nancy Scott, Nữ đại biểu

Roy Gertig, Đại biểu nam

VACANT, Nữ thay thế

Robert Ligon, Nam thay thế

LD46

Stephanie Matejka, Nữ đại biểu

Sông Giá, Đại biểu nam

VACANT, Nữ thay thế

Parker Zach, Nam thay thế

LD47

Ann Klein, Nữ đại biểu

Hội chợ Randy, Đại biểu nam

VACANT, Nữ thay thế

VACANT, Nam thay thế

LD48

Marci Docekal, Nữ đại biểu

Ryan Griffin, Đại biểu nam

Janet Craven, Nữ thay thế

Kent Docekal, Nam thay thế

LD49

Lorri Kile, Nữ đại biểu

Mike Koperski, Nam đại biểu

Angie Lauritsen, Nữ thay thế

Thomas Grey, Nam thay thế

 

Tại các đại biểu lớn (20)

Ghế hạt (5)

Vicki Bangert, Hạt Richardson

Zach Dady, Quận Custer

Đánh dấu Metcalf, Hạt Fillmore

Ashley Miller, Hạt Box Butte

Roger Wess, Hạt Dawes

Thành viên Đa dạng (6)

Adonna Bryant

Nile Debebe

Corbin Delgado

Sứ thần Yolanda

Eddie Ventura

Joc Zapata

Thành viên Thanh niên (từ 35 tuổi trở xuống) (5)

Kiley Barwick

Ruby Kinzie

Taylor McKesson

Layla Omari

Eric Reiter

Đại diện các bộ lạc bản địa (4)

TBA