Các vị trí trong hộp thả thêm các hạt Douglas và Sarpy

Douglas

1819 Phố Farnam, Omaha, Tòa nhà Thành phố / Quận (gần vỉa hè)

2808 Đường Q, Omaha, Thư viện Nam Omaha (Ebãi đậu xe phía tây)

2868 Ames Ave, Omaha, Thư viện chi nhánh Charles B. Washington (Góc Tây Nam của tòa nhà)

5111 N 90th Street, Omaha, Thư viện Chi nhánh Milton R. Abrahams (Phía nam lối vào chính)

7400 Main Street, Ralston, Sở cảnh sát Ralston (Góc Tây Nam của tòa nhà)

12220 W Center Road, Omaha, Ủy ban Bầu cử Quận Douglas (Phía Tây lối vào chính trong bãi đậu xe)

15505 W Maple Road, Omaha, Văn phòng kỹ sư hạt Douglas (gần vỉa hè cạnh các quầy đậu xe)

5225 Đại lộ Nam 159, Omaha, Tổ chức Trường Công lập Millard (góc Tây Bắc của tòa nhà)

2100 Reading Plaza, Elkhorn, Thư viện chi nhánh Bess Johnson Elkhorn (Căn góc phía đông bắc của tòa nhà)

Sarpy

501 Olson Drive, Papillion (Bãi đậu xe Jerzes)

1248 Golden Gate Dr., Papillion (Bãi đậu xe của Khuôn viên Tòa án Chính)

1003 Lincoln Rd., Bellevue (Bãi đậu xe của Thư viện Công cộng Bellevue)

215 Enterprise Dr., Gretna (Bãi đậu xe của McKinney's Food Centre