Nhân Viên

Nebraska Democratic Party bao gồm các tình nguyện viên và nhân viên để bầu ra các đảng viên Đảng Dân chủ trên toàn tiểu bang của chúng tôi.

Nếu bạn quan tâm đến việc thực tập hoặc công việc tại NDP, vui lòng gửi email tới: info@nebraskademocrats.org

 

Nhân Viên

Precious mug

McKesson quý giá

Giám đốc điều hành

quý@nebraskademocrats.org

kevin300

Kevin O'Hanlon

Giám đốc truyền thông

Kevin@nebraskademocrats.org

ron

Ron Rivera

Giám đốc dữ liệu

Ronr@nebraskademocrats.org

GINA-MUG

Gina Frank

Giám đốc Tiếp cận Cơ sở

gina@nebraskademocrats.org

Jack

Jack Schiewe

Trợ lý hoạt động

jack@nebraskademocrats.org