Nhân Viên

Nebraska Democratic Party bao gồm các tình nguyện viên và nhân viên để bầu ra các đảng viên Đảng Dân chủ trên toàn tiểu bang của chúng tôi.

Nếu bạn quan tâm đến việc thực tập hoặc công việc tại NDP, vui lòng gửi email tới: info@nebraskademocrats.org

 

Nhân Viên

Precious mug

McKesson quý giá

Giám đốc điều hành

ron

Ron Rivera

Political Director

GINA-MUG

Gina Frank

Giám đốc tiếp cận cộng đồng

Jack

Jack Schiewe

Điều phối viên công tác Đảng

Jose Flores

Jose Flores Jr.

Giám đốc truyền thông

headshot hannah

Hannah Wroblewski

Voter Engagement Organizer

Nhân viên Toàn thời gian của NDP là Thành viên đáng tự hào của IBEW Local 265

Young Dems Team

Schultz

Larissa Schultz

Young Dems Organizer

Untitled design (15)

Mike Lee

Young Dems Organizer

Delaney

Delaney Witt

Young Dems Organizer

Screenshot_20231125_131118_Gallery (1)

Carter Grier

Young Dems Intern

Taylor

Taylor McKesson

Young Dems Intern

IMG_6237 (1)

Francisco "Frankie" Pastor

Young Dems Intern