Nhân Viên

Nebraska Democratic Party bao gồm các tình nguyện viên và nhân viên để bầu ra các đảng viên Đảng Dân chủ trên toàn tiểu bang của chúng tôi.

Nếu bạn quan tâm đến việc thực tập hoặc công việc tại NDP, vui lòng gửi email tới: info@nebraskademocrats.org

 

Nhân Viên

Precious mug

McKesson quý giá

Giám đốc điều hành

quý@nebraskademocrats.org

ron

Ron Rivera

Giám đốc dữ liệu

ronr@nebraskademocrats.org

GINA-MUG

Gina Frank

Giám đốc tiếp cận cộng đồng

gina@nebraskademocrats.org

Jack

Jack Schiewe

Điều phối viên công tác Đảng

jack@nebraskademocrats.org

Jose Flores

Jose Flores Jr.

Giám đốc truyền thông

jose@nebraskademocrats.org

Nhân viên Toàn thời gian của NDP là Thành viên đáng tự hào của IBEW Local 265