Nhân Viên

Nebraska Democratic Party bao gồm các tình nguyện viên và nhân viên để bầu ra các đảng viên Đảng Dân chủ trên toàn tiểu bang của chúng tôi.

Nếu bạn quan tâm đến việc thực tập hoặc công việc tại NDP, vui lòng gửi email tới: info@nebraskademocrats.org

 

Nhân Viên

jim-rogers

Jim Rogers

Giám đốc điều hành

Jim@nebraskademocrats.org

kevin300

Kevin O'Hanlon

Giám đốc truyền thông

Kevin@nebraskademocrats.org

GINA-MUG

Gina Frank

Giám đốc Tiếp cận Cơ sở

gina@nebraskademocrats.org

CALEB

Caleb Roher

Frank LaMere Fellow

caleb@nebraskademocrats.org

ron

Ron Rivera

Giám đốc dữ liệu

Ronr@nebraskademocrats.org