Nhân Viên

Nebraska Democratic Party bao gồm các tình nguyện viên và nhân viên để bầu ra các đảng viên Đảng Dân chủ trên toàn tiểu bang của chúng tôi.

Nếu bạn quan tâm đến việc thực tập hoặc công việc tại NDP, vui lòng gửi email tới: [email protected]

 

Nhân Viên

jim-rogers

Jim Rogers

Giám đốc điều hành

402-706-8019
[email protected]

Precious headshot WOCIL

McKesson quý giá

Giám đốc tài chính

quý@nebraskademocrats.org

kevin300

Kevin O'Hanlon

Giám đốc truyền thông

402-326-5733
[email protected]

peter

Peter Coyne

Giám đốc điều hành

Ron-Headshot2

Ron Rivera

Giám đốc lĩnh vực và dữ liệu

402-686-9094
[email protected]

GINA-MUG

Gina Frank

Giám đốc Tiếp cận Cơ sở

CALEB

Caleb Roher

Frank LaMere Fellow