Chương trình nghiên cứu sinh cấp cơ sở Frank LaMere

Frank luôn nhắc nhở chúng tôi “còn việc phải làm” và sẽ đánh giá các nhà lãnh đạo không dựa trên chức danh của họ mà dựa trên lượng “bụi đường thu được”.

Nebraska Democratic Party và Native Caucus của DNC đang thiết lập Frank LaMere Nghiên cứu sinh cấp cơ sở Chương trình để mang di sản của Frank về phía trước.
 
 
Tất cả số tiền quyên góp được sẽ hướng tới việc đào tạo và thuê các nghiên cứu sinh cấp cơ sở để tổ chức tại các cộng đồng nông thôn, tập trung vào các cộng đồng da màu. Frank là một người xây dựng cầu. Ông là một người theo đảng phái kiêu hãnh.
 
Các nghiên cứu sinh cấp cơ sở của Frank LaMere sẽ bắt đầu thay đổi cục diện chính trị ở các cộng đồng nông thôn bằng cách bầu thêm các đảng viên Đảng Dân chủ, những người đại diện cho giá trị hy vọng của anh ấy, làm việc chăm chỉ, tin tưởng vào kẻ yếu và luôn đưa ra tiếng nói với những người có thể không đủ lớn cho những người ra quyết định nghe.
 
Các nhà lãnh đạo quốc gia và tiểu bang đã phản ánh về di sản phục vụ của Frank, bạn có thể đọc những từ đó trên blog của chúng tôi.
 
 
 
 
 
 
 
 

Thích bài viết này?