Dự án đào tạo băng ghế xanh

Giới thiệu về Dự án Blue Bench

Dự án Blue Bench là một chương trình đào tạo cho bất kỳ ai ở mọi lứa tuổi muốn ứng cử vào chức vụ hoặc phục vụ đảng với tư cách là một nhân viên trong một chiến dịch hoặc viên chức ở cấp quận. 

Dự án Blue Bench là về việc thực hiện các hành động thực chất và đảm bảo các đảng viên Đảng Dân chủ được đào tạo cần thiết để trở thành những ứng cử viên sáng giá và các nhà lãnh đạo cấp cơ sở của đảng.

Nebraska Democratic Party đang xây dựng băng ghế dự bị của chúng tôi cho các cuộc đua lên xuống lá phiếu; cũng như đảm bảo chúng tôi có những người đa dạng về tuổi tác, chủng tộc và hoàn cảnh kinh tế đóng vai trò lãnh đạo ở cấp đảng quận và trong các nhóm nhân viên chiến dịch.

Các khóa đào tạo Blue Bench của chúng tôi là thực hành và nhấn mạnh vào hành động. Chúng ta học hỏi lẫn nhau khi tất cả chúng ta chuẩn bị giành chiến thắng trong cuộc bầu cử cho Đảng Dân chủ.

Kể từ năm 2018, chúng tôi đã đi từ 504 đảng viên Đảng Dân chủ được bầu trên khắp Nebraska lên 902 đảng viên Đảng Dân chủ được bầu trên toàn tiểu bang cho thấy rằng công việc chúng tôi đang làm có hiệu quả. 

Đồng hồ trang Huy động của chúng tôi for upcoming trainings you can be a part of– we host trainings all over the state and at each of our quarterly meetings. To schedule a specific training for your group or to find out the upcoming trainings contact us at: info@nebraskademocrats.org.

Nebraska Democratic Party hợp tác với Ủy ban Huấn luyện Dân chủ Quốc gia, người cung cấp các khóa đào tạo và nguồn lực cho các nhà lãnh đạo đảng và ứng cử viên trên cả nước.

Các khóa đào tạo ứng viên sắp tới: 

The NDP provides a series of three core trainings for candidates, party leaders and campaign staff. The trainings lay the groundwork to establish a candidate support channel, especially for candidates and campaign staff, to ask questions and receive answers quickly and with ease. The core trainings we provide on a rotating basis include:

The Basics: Introduction to key tools the NDP offers including the voterfile (VAN), texting (e.g. Hustle and GetThru), phone bank (e.g. HubDialer), events (Mobilize), Candidate MOU and Training Manual, Voter Scores, Voter Guides, Block Captains and coordinated campaigns.

VendorFest: Bringing in vendors to speak about services and costs so there is transparency and access as well as hands on training for the tools and services most used by campaigns.

Pillars of a Successful Campaign: Creating a winning campaign, with best practices, in field, communications and fundraising.

Đào tạo NDTC: Đăng ký đào tạo trực tuyến miễn phí tài khoản để có quyền truy cập ngay vào thông tin quan trọng với Ủy ban Huấn luyện Dân chủ Quốc gia.

Sổ tay Ứng viên NDP + Đào tạo: Once candidates announce they are running or contact the state party about running, they can get access to the candidate manual, code of conduct, and MOU. We do not publish these on the website. Candidates must first complete the MOU — please email ronr@nebraskademocrats.org.

Nếu bạn hoặc ai đó bạn biết muốn tranh cử, vui lòng quảng bá liên kết này. Sau khi một người hoàn thành biểu mẫu này, nhân viên sẽ tổ chức một cuộc họp với ứng viên và sau đó họ được thêm vào danh sách phục vụ và đào tạo