Sau 87 năm tham gia An sinh xã hội, Don Bacon muốn tách các khoản trợ cấp kiếm được đi

Hôm qua đánh dấu 87 năm An sinh xã hội. Khi chúng ta tiếp cận cuộc bầu cử tháng 11, Nebraskans xứng đáng được biết rằng trong khi Đảng Dân chủ chiến đấu để bảo vệ lợi ích kiếm được của mọi người, Don Bacon muốn cắt giảm họ.
 
LỜI NHẮC: Bacon muốn nâng độ tuổi đủ điều kiện tham gia An sinh xã hội, cắt giảm phúc lợi mà người cao niên đã kiếm được trong suốt cuộc đời làm việc chăm chỉ và buộc hàng triệu người cao niên phải trì hoãn việc nghỉ hưu và làm việc thêm nhiều năm nữa.

Một cuộc bỏ phiếu cho Don Bacon là một cuộc bỏ phiếu chống lại việc bảo vệ An sinh xã hội.

Người phát ngôn của DCCC Johanna Warshaw cho biết:

“Người dân Nebraskans làm việc lâu dài và chăm chỉ để tiếp cận các lợi ích kiếm được của họ, nhưng điều đó dường như không có ý nghĩa gì đối với những người thuộc Đảng Cộng hòa như Don Bacon, những người đang có kế hoạch phá bỏ An sinh xã hội. Bacon không thể được tin tưởng với những lợi ích khó kiếm được của Nebraskans. ”

Thích bài viết này?