Vận động trong Coronavirus

Đối với các ứng cử viên, NDP đã biên soạn một hướng dẫn Chiến dịch trong Coronavirus, whTôich bạn có thể đọc ở đây.

Xin cảm ơn những người bạn của chúng tôi tại Viện quản lý, Công ty Thứ ba, Phòng thí nghiệm M&R, Phòng thí nghiệm Power Labs, Progressphiles listerv, epolitics.com, ASDC, DNC, Đảng Dân chủ Missouri, các đảng và ủy ban của Nhà nước Dân chủ khác, đã cung cấp một số nội dung mà chúng tôi sắp xếp lại cho hướng dẫn này.

Do dịch bệnh coronavirus và các khuyến nghị của Nebraska Democratic Party về việc hủy bỏ các cuộc tụ họp trực tiếp, hoãn tất cả các cuộc vận động trực tiếp và áp dụng các môi trường ảo / từ xa, chúng tôi muốn cung cấp cho các ứng cử viên của mình, các đảng Dân chủ địa phương và các tổ chức hoạt động đồng minh về cách tiếp tục vận động và giữ liên lạc với những người ủng hộ trong thời kỳ coronavirus.

Thích bài viết này?