Các quy ước của Hạt

County Democratic parties across Nebraska will hold their conventions May 17-24 by phone due to the coronavirus.

Các quan chức và nhân viên của NDP đang làm việc chăm chỉ để đảm bảo rằng mọi quận đều có cơ hội được đại diện tại Hội nghị cấp Bang của chúng ta.

We will post more information about other county conventions as they get planned. If you have any questions, please email: info@nebraskademocrats.org.

LIÊN KẾT CHÍNH

2020 NDP County Convention Rules (adopted 1/18/20)

COUNTY CONVENTIONS

Adams

con linh dương

Arthur
21 tháng 5, 6:30 chiều

Ảnh bìa

Blaine

Boone

Box Butte

Boyd

nâu

trâu
May 18, 7 p.m.

Burt
May 20, 6 p.m.

Quản gia

Cass
May 17, 1:30 p.m.

Tuyết tùng
May 21,  7 p.m.

săn bắt

quả anh đào

Cheyenne
May 23, 10 a.m.

Đất sét
May 17,  2 p.m.

Colfax
May 20, 7:30 p.m.

Cuming
May 19, 7 p.m.

Người bảo quản

Dakota
May 21, 7 p.m.

Dawes

Dawson
May 19,  6:30 p.m.

Deuel
21 tháng 5, 6:30 chiều

Dixon
May 21,  7 p.m.

Né tránh
21 tháng 5, 6:30 chiều

Douglas

Dundy

Fillmore
May 19, 7 p.m.

Franklin
May 18, 7 p.m.

Biên giới

Furnas

Gage
May 23, 1 p.m.

Vườn

Garfield
May 20, 7 p.m.

Gosper

Ban cho

Greeley
May 20,  7 p.m.

đại sảnh
May 19,  7 p.m.

Hamilton

Harlan
May 23, 1 p.m.

Hayes

Hitchcock

Holt
May 23,  10 a.m

Hooker

Howard

Jefferson
May 23, 1 p.m.

Johnson
May 23, 2 p.m.

Kearney
May 21, 6:30 p.m.

Keya Paha
May 23, 10 a.m

Kimball

Knox

Lancaster

Lincoln

quả nhãn

Loup

McPherson

Madison
May 19, 6 p.m.

Merrick

Morrill

Nance

Nemaha
May 23, 10 a.m.

Nuckolls

Otoe
May 23, 4 p.m.

Pawnee
May 17, 4 p.m.

Perkins
May 21, 6:30 p.m

Phelps

Khoan
May 20, 7 p.m.

Platte
May 20,  7 p.m.

Polk

Liễu đỏ

Richardson
May 21, 7 p.m.

Đá
May 23, 10 a.m.

Nước muối

Sarpy

Saunders

Scotts Bluff

Seward

Sheridan

Sherman

Sioux

Stanton

Thayer

Thomas

Thurston

Thung lũng
May 20,  7 p.m

Washington

Wayne
May 19,  7 p.m.

Webster

Người lái xe

York
May 23, 12 p.m.

Thích bài viết này?