Tham gia Yard-Sign Drive-Thru vào Chủ nhật này, ngày 18 tháng 9!

NDP và các đảng địa phương sẽ tổ chức các bữa tiệc Yard-Sign Drive-Thru vào Chủ nhật tuần này, ngày 18 tháng 9 tại Omaha, Papillion, Bellevue, Lincoln và Fremont!

Tham gia và nhận các dấu hiệu sân cho các ứng cử viên Đảng Dân chủ yêu thích của bạn và nhận thông tin về cách đăng ký bỏ phiếu và đăng ký bỏ phiếu bằng thư cho cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11.

Nhấp vào một sự kiện để biết chi tiết:

Sự kiện đăng ký sân ở Omaha

Sự kiện đăng ký sân bằng Papillion

Sự kiện đăng ký sân ở Bellevue

Sự kiện ký hiệu sân ở Lincoln

Sự kiện đăng ký sân ở Fremont

Thích bài viết này?