Thông cáo Báo chí: Tuyên bố của NDP về Kết quả Tổng tuyển cử Lincoln và Tương lai của Thành phố

ĐỂ PHÁT HÀNH NGAY LẬP TỨC

Ngày 2 tháng 5 năm 2023

Liên hệ: José Flores, Jr., Giám đốc Truyền thông

jose@nebraskademocrats.org

 

Tuyên bố Nebraska Democratic Party về Kết quả Tổng tuyển cử Lincoln và Tương lai của Thành phố

LINCOLN, NE – Nebraska Democratic Party đã đưa ra tuyên bố sau đây về kết quả Tổng tuyển cử Lincoln:

 

“Cử tri Lincoln đã từ chối rõ ràng các đảng viên Cộng hòa MAGA và hàng triệu người đã đổ vào các cuộc đua của gia đình Peed và Ricketts. Người dân Nebraska không muốn các cuộc bầu cử của chúng ta được mua bởi các triệu phú cũng như không muốn những lời nói dối liên tục của Đảng Cộng hòa. Cuộc bầu cử đã giành chiến thắng tối nay vì Thị trưởng Leirion và các đảng viên Đảng Dân chủ khác của bà đã đưa ra những ý tưởng tích cực để tiếp tục xây dựng một Lincoln chào đón tất cả mọi người. ”

 

Xin chúc mừng các đảng viên Đảng Dân chủ sau đây đã được bầu và tái đắc cử*:

Leirion Gaylor Baird – thị trưởng

James Michael Bowers – Hội đồng thành phố Lincoln Quận 1

Justin Carlson – Hội đồng thành phố Lincoln Quận 3

Brodey Weber – Hội đồng thành phố Lincoln Quận 4

Piyush Srivastava – Hội Đồng Trường Công Lập Lincoln Quận 2

Annie Mumgaard – Hội Đồng Trường Công Lập Lincoln Quận 4

Tiến sĩ Bob Rauner (Không đảng phái) – Hội Đồng Trường Công Lập Lincoln Quận 6

 

###

Thích bài viết này?