Thông cáo báo chí: Tuyên bố của NDP về sự thất bại của LB626, Quyền phá thai vẫn hợp pháp ở Nebraska

ĐỂ PHÁT HÀNH NGAY LẬP TỨC

 

27 Tháng Tư, 2023

Liên hệ: Jose Flores, Jr., Giám đốc Truyền thông

jose@nebraskademocrats.org

 

Nebraska Democratic Party Tuyên bố về sự thất bại của LB626, Quyền phá thai vẫn hợp pháp ở Nebraska

 

LINCOLN, NE – Chủ tịch Nebraska Democratic Party Jane Kleeb đã đưa ra phản hồi sau đây đối với đề nghị của Cơ quan lập pháp Nebraska nhằm chấm dứt tranh luận và loại bỏ LB626 trong cuộc bỏ phiếu 32-15. Phá thai vẫn hợp pháp ở Nebraska:

 

“Hôm nay, các đảng viên Đảng Dân chủ đã được tham gia cùng với 1 đảng viên Cộng hòa để bảo vệ quyền tự do sinh sản của phụ nữ ở tiểu bang của chúng ta. Nếu tùy thuộc vào các thượng nghị sĩ bang khác, phụ nữ sẽ mất quyền mà chúng ta đã nắm giữ trong hơn nửa thế kỷ. Đảng Dân chủ có kế hoạch đưa vấn đề này ra trước cử tri trong cuộc bầu cử năm 2024 để họ biết thượng nghị sĩ nào muốn tước bỏ quyền sinh sản và quyền tự do đưa ra các quyết định về sức khỏe cho bản thân và gia đình của họ. Chúng tôi cảm ơn các thượng nghị sĩ tiểu bang, các bác sĩ và những người ủng hộ cấp cơ sở đã không bao giờ bỏ cuộc và đã cho cả quốc gia thấy rằng chúng tôi sẽ không lùi bước trong cuộc chiến bảo vệ gia đình của mình.”

 

###

 

Thích bài viết này?