Báo cáo: Don Bacon bỏ phiếu bắt giữ nền kinh tế Hoa Kỳ làm con tin – Đẩy quốc gia đến chỗ vỡ nợ

Don Bacon bỏ phiếu để giữ con tin kinh tế Hoa Kỳ - Đẩy quốc gia tới việc vỡ nợ

Bacon, Đảng Cộng hòa Hạ viện bỏ phiếu cho một dự luật sẽ giết chết việc làm và tăng khả năng suy thoái của Hoa Kỳ
Đảng Cộng hòa dễ bị tổn thương Don Bacon vừa bỏ phiếu với các Đảng viên Cộng hòa MAGA cực đoan để bắt giữ nền kinh tế Hoa Kỳ làm con tin - đưa quốc gia của chúng ta đến gần hơn với một sự kiện vỡ nợ “thảm khốc”.

Các nhà kinh tế gần đây đã cảnh báo rằng kế hoạch này sẽ làm tăng tỷ lệ thất nghiệp, giảm tăng trưởng kinh tế, tăng khả năng suy thoái – và thậm chí thúc đẩy các cơ quan hạ xếp hạng tín dụng của quốc gia.

Kế hoạch MAGA cực đoan của Đảng Cộng hòa sẽ gây nguy hiểm cho hơn 142.000 công việc sản xuất và đe dọa các gia đình lao động phụ thuộc vào các chương trình hỗ trợ lương thực và Medicaid. Ngoài ra, kế hoạch sẽ ban hành các cắt giảm nghiêm trọng đối với các cơ quan thực thi pháp luật, chăm sóc sức khỏe cho cựu chiến binh và các chương trình giáo dục.

Kịch bản bắt giữ con tin này sẽ chỉ đẩy nền kinh tế Hoa Kỳ đến gần hơn với tình trạng vỡ nợ vào năm tới, bởi vì “sự không chắc chắn đáng kể được tạo ra do phải giải quyết giới hạn nợ một lần nữa trong một năm kể từ bây giờ,” Phân tích của Moody viết.

Người phát ngôn DCCC Jacob Haythorn:
“Lá phiếu của Don Bacon ngày hôm nay đẩy quốc gia của chúng ta tiến một bước gần hơn đến việc vỡ nợ. Bacon sẵn sàng đẩy nền kinh tế Hoa Kỳ đến gần một cuộc suy thoái giết chết việc làm, đồng thời làm tăng chi phí, gây nguy hiểm cho hàng trăm nghìn công việc được trả lương cao và khiến người dân Nebraska trở nên kém an toàn hơn. Bacon thà chơi trò chính trị bằng cách khúm núm trước những ông chủ cực đoan của đảng Cộng hòa MAGA hơn là làm việc vì lợi ích của các gia đình Nebraska.”

###

Phát hành ngay: ngày 26 tháng 4 năm 2023

DO DCCC THANH TOÁN. DCCC.ORG. CHƯA ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA BẤT KỲ ỨNG VIÊN HOẶC ỦY BAN CỦA ỨNG VIÊN NÀO.

Thích bài viết này?