Đang tải Sự kiện

« Tất cả !trpst#/trp-gettext>

  • ày đã vượt qua.

Các quy ước của Hạt

Tháng Năm 14, 2020 - Tháng Năm 24, 2020

Thời hạn để các Bên của Quận tổ chức Hội nghị Quận của họ là từ ngày 14 đến ngày 24 tháng 5 năm 2020. Các Quận không thể đi trước hoặc sau cửa sổ này. Đây là nơi mọi người có thể bắt đầu quá trình trở thành Đại biểu Quốc gia tham gia Công ước Quốc gia.
 

Chi tiết

Khởi đầu:
Tháng Năm 14, 2020
Kết thúc:
Tháng Năm 24, 2020