Đang tải Sự kiện

« Tất cả !trpst#/trp-gettext>

  • ày đã vượt qua.

Đại hội quốc gia dân chủ

Tháng Tám 17, 2020 @ 8:00 sáng - Tháng Tám 20, 2020 @ 9:00 pm CĐT

Đại hội quốc gia đã được lùi lại từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 8 năm 2020 và vẫn có khả năng nó cũng có thể trở thành một sự kiện ảo.

Thêm thông tin:
https://www.demconvention.com/  

Chi tiết

Khởi đầu:
Tháng Tám 17, 2020 @ 8:00 sáng CĐT
Kết thúc:
Tháng Tám 20, 2020 @ 9:00 pm CĐT
Danh mục Biến cố:

Hội họp

Milwaukee, WI, Hoa Kỳ
Hoa Kỳ