NDP đệ trình kế hoạch lựa chọn đại biểu cho Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ năm 2020

Nebraska Democratic Party (NDP) đã phê duyệt Kế hoạch tuyển chọn đại biểu (DSP) năm 2020 để cử đại biểu tham dự Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ tại Milwaukee, ngày 13-16 tháng 7 năm 2020.

NDP đã làm việc với các đối tác trên toàn tiểu bang và từ mọi cộng đồng để tạo ra một quy trình mà mọi người ở Nebraskan đều có cơ hội được lắng nghe khi chúng tôi chuẩn bị cho năm 2020.

Để đảm bảo tính công bằng và toàn diện trong quá trình hoàn thiện DSP, NDP đã mở bản thảo kế hoạch để lấy ý kiến công chúng trong thời gian lấy ý kiến 30 ngày, kết thúc vào ngày 19 tháng 4.

Kế hoạch sau đó đã được Ủy ban Điều hành Bang NDP sửa đổi và phê duyệt để trình Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ xem xét, phê duyệt.

Giám đốc điều hành NDP Jim Rogers cho biết: “Đảng Dân chủ đang tiếp tục tổ chức để giành lại Nhà Trắng vào năm 2020”. “Việc tiếp cận các cộng đồng trên toàn tiểu bang sẽ đảm bảo rằng chúng tôi xây dựng được liên minh để giành được phiếu bầu. Tài liệu này giúp cung cấp lộ trình dẫn đến thành công xuyên suốt vòng sơ bộ của chúng tôi vào tháng 5 và tiến tới đề cử ở Milwaukee vào tháng 7.”

Điểm nổi bật của DSP:

–Các đại biểu của Nebraska sẽ được phân bổ theo tỷ lệ dựa trên kết quả của cuộc bầu cử sơ bộ Tổng thống ngày 12 tháng 5 năm 2020.

–Nebraska sẽ được phân bổ tổng cộng 36 đại biểu và 2 người dự khuyết, bao gồm:

    –Hai mươi hai đại biểu cấp huyện

    –Hai cơ quan thay thế cấp huyện

    –Bốn đại biểu tự động

    –Ba vị lãnh đạo Đảng cam kết và các đại biểu quan chức được bầu

    –Bảy đại biểu lớn

–Nebraska được phân bổ tổng cộng ba Thành viên Ủy ban Thường vụ DNC (một thành viên cho mỗi Ủy ban Thường vụ DNC) sẽ được chọn tại Đại hội Bang NDP.

–Năm Đại cử tri Tổng thống của Nebraska sẽ được chọn tại Đại hội cấp bang NDP.

Bạn có thể đọc toàn bộ DSP ở đây.

Bản sửa đổi đối với Kế hoạch lựa chọn đại biểu được trình lên DNC vào ngày 27/5/20.

###

 

 

 

 

 

Thích bài viết này?