Thông cáo báo chí: Kleeb của NDP bình luận về các cáo buộc tình dục chống lại Herbster

Chủ tịch Nebraska Democratic Party Jane Kleeb đã đưa ra tuyên bố sau đây vào thứ Năm để phản ứng với một bài báo trong Giám khảo Nebraska rằng Charles Herbster đầy hy vọng của tờ báo GOP đã tìm hiểu tám phụ nữ, trong đó có một thượng nghị sĩ bang GOP.

Kleeb nói: “Hành vi đáng trách dường như đã trở nên phổ biến trong Đảng Cộng hòa. “Nebraska cần một thống đốc như Carol Blood, người sẽ làm việc để cải thiện cuộc sống của những Nebraksans chăm chỉ. Herbster đang cố gắng dùng tài sản của mình để mua chức thống đốc. Pillen đang sử dụng hàng triệu USD của Thống đốc Ricketts để cố gắng mua công việc của thống đốc. Sự lựa chọn thực sự cho sự thay đổi và các giá trị phản ánh Nebraskans là Carol Blood. ”

Thích bài viết này?