Thông cáo báo chí: Đảng Dân chủ Nebraska đứng với các công nhân Kellogg's và John Deere đình công

Các thành viên của Nebraska Democratic Party đã đưa ra tuyên bố ủng hộ vào thứ Sáu cho các công nhân đình công tại các nhà máy Kellogg's và John Deere.

“Đã đến lúc Kellogg's và John Deere quay lại bàn đàm phán với những người lao động này vì lợi ích của tất cả mọi người. Với hàng tỷ đồng lợi nhuận mà họ đã kiếm được trong năm ngoái, các công ty nên tăng lương và lợi ích, chứ không nên lấy đi của họ ”- Ron Kaminski, Ủy viên Ủy ban Quốc gia NDP và Thành viên Hội đồng Họp kín Lao động DNC

“Đảng Dân chủ sát cánh và ủng hộ các công nhân tại Kellogg's và John Deere đình công. Tiền lương công đoàn tôn trọng phẩm giá của người lao động có nghĩa là sẽ có nhiều tiền hơn vào nền kinh tế địa phương. Khi các công ty đang tạo ra lợi nhuận, những khoản đó nên được chia sẻ với những người lao động, những người biến việc tạo ra sự giàu có đó thành hiện thực ”. - Chủ tịch NDP Jane Kleeb

“Đảng Dân chủ Quận Douglas đứng về phía những người lao động bãi công. Hiện chúng tôi có 1.400 công nhân ở Omaha cùng nhau hợp tác để đảm bảo trả lương và lợi ích tốt cho tất cả người lao động và loại bỏ hệ thống lương hai bậc. 6.500 công nhân UAW khác đang chống lại John Deere để cố gắng duy trì một số an ninh hưu trí cho các thành viên của họ. Vào ngày 18 tháng này, 60.000 người lao động trên toàn quốc là thành viên của công đoàn IATSE, những người làm sân khấu, đèn làm việc, máy ảnh và sản xuất phim và chương trình truyền hình, có thể phải nghỉ việc chỉ để yêu cầu người sử dụng lao động thương lượng với ý định đạt được một thỏa thuận. Tổng cộng, gần 100.000 công nhân đang đình công chỉ để đảm bảo mức lương và lợi ích tốt cho những người đang làm việc. Không phải ngẫu nhiên mà sau nhiều năm lợi nhuận đều đạt đến một phần trăm, người lao động cũng đang đứng lên để chia sẻ của họ. - CJ King, Chủ tịch Đảng Dân chủ Quận Douglas và Chủ tịch Các Gia đình Lao động của NDP

Thích bài viết này?