Thông cáo báo chí: Nhà Trắng bổ nhiệm McKesson vào vị trí của Bộ Giáo dục

McKesson quý giá, người từng là giám đốc tài chính của NDP và là đại cử tri tổng thống năm 2020, sẽ đến Nhà Trắng với tư cách là người được bổ nhiệm tổng thống đến Sở Giáo dục.

NDP đang tổ chức một lễ kỷ niệm công khai để vinh danh cô ấy trên Ngày 22 tháng 10 tại Omaha.

“Precious là một nhà lãnh đạo biến đổi. Cô ấy sẽ mang lại năng lượng, sự phấn khích và cam kết tương tự cho mọi người với vị trí mới của cô ấy tại Bộ Giáo dục, ”Chủ tịch NDP Jane Kleeb cho biết. "Thật là một vinh dự to lớn khi được bổ nhiệm làm tổng thống và cô ấy sẽ thực hiện trách nhiệm đó mỗi ngày."

Thích bài viết này?