Scott Winkler tranh cử cơ quan lập pháp ở quận 18 của Omaha

Sáng nay (28/12), Scott Winkler thông báo ông sẽ tranh cử để phục vụ Quận 18 trong Cơ quan Lập pháp Bang Nebraska. Winkler, cư dân Omaha lâu năm và là Giám đốc Kế toán trước đây của Sở Tài chính Thành phố Omaha đã đưa ra những tuyên bố sau đây trong thông cáo phát hành ngày hôm nay.

“I’m running for the Legislature to work on providing equal opportunity to better jobs, education and healthcare for the people of my district, and all Nebraska families,” said Winkler. “I believe every family should have fair access and the tools they need to be able to live the ‘Good Life’ in Nebraska.”

Scott Winkler đã có một sự nghiệp cống hiến cho dịch vụ công với tư cách là một nhân viên của thành phố, đồng thời đóng vai trò quan trọng với tư cách là một nhà lãnh đạo cộng đồng. Winkler đã được công nhận trong toàn cộng đồng Omaha, là một tình nguyện viên và nhà hoạt động nhiệt tình, đồng thời là người ủng hộ mạnh mẽ cho các vấn đề chống phân biệt đối xử và hòa nhập.

“Working for stronger public education, investment in the jobs of tomorrow, and responsible tax relief will be my top priority,” said Winkler. “and we must create a better environment in our state to promote economic development and provide more families and small businesses the necessary resources for their success.”

Winkler đã có được danh tiếng vững chắc là một nhà quản lý có trách nhiệm về tài chính, đồng thời giám sát các hoạt động kế toán cho Sở Tài chính Thành phố Omaha. Trong khi ở đó, ông đã đóng góp vào việc tiếp tục thặng dư ngân sách trong suốt thời gian làm việc tại bộ phận này.

“I will be an independent leader with a vision to provide more opportunities for our middle class families and the most vulnerable,” stated Winkler. “Smart budgeting, the value of hard work, and what is most important for Nebraska’s families will guide my work and service everyday in the Nebraska Legislature.”

Scott Winkler sinh ra và lớn lên ở Loomis, Nebraska, sau đó tốt nghiệp Đại học Nebraska với bằng Cử nhân kế toán và tiếp tục lấy bằng Thạc sĩ về Quản lý. Scott đã sống ở Omaha 25 năm, nơi anh ấy đã có nhiều năm hoạt động tích cực trong cộng đồng, phục vụ trong hội đồng các Cộng đồng Hòa nhập, Công dân Bảo vệ Bình đẳng và được bổ nhiệm vào Ủy ban Sở Cảnh sát Omaha với trách nhiệm quản lý một khoản trợ cấp liên bang cho tội ác thù hận giáo dục.

Winkler will be holding a Campaign Kick-off Event on Thursday, January 18th, 2017 from 5:30pm-7:00pm in Legislative District 18, at La Mesa Restaurant located at 11002 Emmet Street Suite 112,Omaha.

# # # #

Thích bài viết này?