Hãy hành động để chống lại tiền của Ricketts trong các cuộc bầu cử ở Lincoln

Đếm ngược đến Tổng tuyển cử:

ngày
Giờ
Phút
giây

Chúng ta có việc phải làm!

Lời kêu gọi cử tri
Cửa Gõ
Văn bản đã gửi

Mệt mỏi vì nhìn thấy những biển quảng cáo trên khắp thị trấn? Hành động bây giờ.