Vargas-Bacon để tranh luận

Các ứng cử viên Quốc hội thứ 2 - Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Tony Vargas và Hạ nghị sĩ Don Bacon - đã đồng ý cho hai cuộc tranh luận vào tháng 10.

Các cuộc tranh luận như sau:

Ngày 13 tháng 10
CT buổi trưa
Được đăng cai tổ chức bởi Liên đoàn cử tri phụ nữ và Câu lạc bộ báo chí Omaha
Cuộc tranh luận diễn ra tại câu lạc bộ báo chí, First National Centre 1620 Dodge St #2200.
Phát trên WOWT

16 tháng 10
6 giờ chiều CT
Được tổ chức và phát sóng bởi KETV
Tranh luận diễn ra trong phòng thu không có khán giả trực tiếp.

Các chi tiết khác sẽ được thêm vào khi chúng có sẵn.