Xin chúc mừng các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ!

Tình trạng bất ổn hôm thứ Tư tại Điện Capitol của Hoa Kỳ đã trì hoãn việc chúng tôi chúc mừng 17 thượng nghị sĩ bang Nebraska của đảng Dân chủ khi phiên họp lập pháp năm 2021 bắt đầu:

Sens Carol Blood, Quận 3; Mike McDonnell, Quận 5; Machaela Cavanaugh, Quận 6; Tony Vargas, Quận 7; Megan Hunt, Quận 8; John Cavanaugh, Quận 9; Wendy DeBoer, Quận 10; Terrell McKinney, Quận 11; Steve Lathrop, Quận 12; Justin Wayne, Quận 13; Lynne Walz, Quận 15; Matt Hansen, Quận 26; Anna Wishart, Quận 27; Patty Pansing Brooks, Quận 28, Eliot Bostar, Quận 29; Adam Morfeld, Quận 46; và Jen Day, Quận 49.

Ngoài ra, Thượng nghị sĩ Walz được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Giáo dục, Thượng nghị sĩ Vargas được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Các vấn đề Đô thị, Thượng nghị sĩ Wayne tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Các vấn đề Đô thị, Thượng nghị sĩ Lathrop tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Tư pháp và Thượng nghị sĩ McKinney được bổ nhiệm làm chủ tịch Ủy ban Tuyển sinh và Đánh giá.

Thích bài viết này?