Tham gia Đảng Dân chủ cho Bữa tiệc theo dõi Đêm bầu cử 2022!

Tổng tuyển cử diễn ra vào thứ Ba, ngày 8 tháng 11 và các ứng cử viên và các đảng của quận đang tổ chức các bữa tiệc theo dõi bầu cử. Dưới đây là danh sách ngày càng nhiều các bữa tiệc mà bạn có thể tham dự để ăn mừng với các ứng cử viên.

Xem danh sách các ứng cử viên trên lá phiếu năm 2022.

Omaha:

Carol Blood cho Thống đốc và các ứng cử viên khác Tiệc đêm bầu cử Omaha
Hội trường lính cứu hỏa Omaha
6005 Grover St.

Vargas cho Bữa tiệc Đêm Bầu cử Quốc hội
Ambassador Suites by Hilton, Chợ cũ
555 S. Số 10 St.

Lincoln:

Đảng theo dõi Đảng Dân chủ Hạt Lancaster
Mana Games, 701 P St., Ste. 102
LƯU Ý: Vé miễn phí nhưng người tham dự phải trả lời tại liên kết trên.

Hastings:

Hội trường Hastings Tribune Seaton
908 W. Số 2 St.

Ảo:

Thích bài viết này?