Nebraska Stonewall Dems Kỷ niệm Tháng Tự hào!

“Chúc mừng Tháng Tự hào từ Đảng viên Đảng Dân chủ Nebraska Stonewall! Chúng tôi tôn vinh tất cả các nhà hoạt động và những người mơ ước, những người đã đặt ra khuôn khổ cho sự bình đẳng qua các thế hệ mặc dù công việc này còn lâu mới kết thúc. Công bằng là đích đến và tất cả chúng ta đều đang trên hành trình này. Chúng tôi tôn vinh sự rung động, sự đa dạng và sâu sắc của cộng đồng LGBTQIA2S + của chúng tôi không chỉ trong tháng này mà còn luôn luôn ”.

–Sarah Cohen Walker, Chủ tịch Đảng Dân chủ Stonewall

12 tháng 6: Niềm tự hào của Hastings 

18-19 tháng 6: Star City Pride Lincoln

9-10 tháng 7: Heartland Pride Omaha 

Đặt hàng áo thun Nebraska Stonewall của bạn tại đây!

Thích bài viết này?

Chia sẻ trên facebook
Chia sẻ trên twitter
Chia sẻ trên linkedin