POLL: Bạn có nghĩ rằng Thống đốc Ricketts đang làm tốt công việc xử lý Khủng hoảng COVID-19 không?

Nebraskans đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng COVID-19. Thống đốc của chúng tôi nên làm mọi thứ có thể để có được nhiều bức ảnh hơn trong vòng tay của nhiều người Nebraskans hơn, đặc biệt là những công việc và nghề nghiệp quan trọng như giáo viên trường công của chúng tôi.

Hiện tại, Nebraska là một trong những bang được xếp hạng tồi tệ nhất về tiêm chủng.

Nebraska Democratic Party đang tiến hành 1 câu hỏi thăm dò ý kiến để đánh giá xem mọi người trên toàn tiểu bang nghĩ gì về sự lãnh đạo của Thống đốc Ricketts trong suốt cuộc khủng hoảng COVID-19.

Vui lòng cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn và chia sẻ với các bạn Nebraskans.

Thích bài viết này?

Chia sẻ trên facebook
Chia sẻ trên twitter
Chia sẻ trên linkedin