Thông cáo báo chí: Với việc phân chia lại hoàn thành, Thượng nghị sĩ Wayne, Chủ tịch Kleeb kêu gọi tổ chức cấp cơ sở

Khi các nhà lập pháp Nebraska hủy bỏ phiên họp đặc biệt vào thứ Năm, Thượng nghị sĩ Justin Wayne, Chủ tịch NDP Jane Kleeb đã kêu gọi cấp cơ sở của đảng tham gia cùng họ tổ chức để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử.

Wayne nói: “Đây là quá trình tái phân chia khu vực minh bạch nhất trong lịch sử bang của chúng tôi và tôi tự hào đã phục vụ người dân với tư cách là phó chủ tịch của ủy ban lập pháp đặc biệt, nơi giám sát quá trình khi chúng tôi tạo ra các bản đồ trong thập kỷ tiếp theo. “Với tư cách là một thượng nghị sĩ, tôi hoàn toàn cam kết đưa mọi người thuộc mọi thành phần tham gia thảo luận để thực sự khắc phục các vấn đề trong tiểu bang của chúng ta nhằm đạt được sự bình đẳng, công bằng và một Nebraska công bằng hơn.”

Kleeb nói:

“Nebraska Democratic Party tự hào về công việc mà các thượng nghị sĩ đã đưa vào việc xây dựng bản đồ nơi chúng tôi có thể cạnh tranh và giành chiến thắng. Không nghi ngờ gì khi có các quận được rút ra để cố gắng và làm suy yếu quyền lực của đảng Dân chủ ở các khu vực khác nhau của bang. Chúng tôi kêu gọi các cơ sở cùng tham gia, tập trung thời gian cho việc tổ chức, đăng ký cử tri và xây dựng cầu nối giữa cử tri nông thôn và thành thị. Có rất nhiều nguy cơ bị đe dọa trong cuộc bầu cử năm 2022 từ việc lật đổ Khu vực Quốc hội thứ hai, bầu Thượng nghị sĩ Blood làm thống đốc và xây dựng dựa trên 17 Thượng nghị sĩ mạnh mẽ mà chúng ta có trong cơ quan lập pháp có quyền không chỉ chặn các dự luật xấu mà còn được thể hiện nhiều lần lãnh đạo để đưa các dự luật về đích cho và với người dân. NDP muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt của chúng tôi tới các thượng nghị sĩ đã phục vụ trong ủy ban phân chia lại - Blood, Morfeld, Lathrop và Wayne - đã dẫn đầu trong một quá trình phức tạp. ”

Việc tái phân chia khu vực diễn ra 10 năm một lần sau cuộc điều tra dân số và có nghĩa là sẽ chia đều dân số của ba quận quốc hội, 49 quận lập pháp, sáu quận của Tòa án tối cao, tám quận của Hội đồng quản trị Đại học Nebraska, quận của Hội đồng giáo dục tiểu bang và năm Ủy ban dịch vụ công các quận, huyện. Đảng Dân chủ được tổ chức trên toàn tiểu bang để đảm bảo công dân có quyền truy cập thông tin và một nơi rõ ràng để hành động.

Thích bài viết này?