NHẮC LẠI NGÀY THUẾ cho NEBRASKANS: GOP muốn tăng thuế của bạn

Ngày Thuế này, Nebraskans được nhắc nhở rằng chương trình nghị sự của GOP tìm cách tăng thuế đối với hàng triệu người Mỹ và loại bỏ các chương trình thiết yếu như An sinh xã hội và Medicare.
 
Các cử tri Nebraska đáng được biết: Liệu Hạ nghị sĩ Don Bacon có đoạn tuyệt với các ông chủ của Đảng Cộng hòa và ủng hộ kế hoạch rút ruột của những người cao niên về hưu và tăng thuế đối với các gia đình trung lưu ở Nebraska?
 
Một phân tích phi đảng phái về kế hoạch tăng thuế của GOP đối với khoảng 100 triệu người Mỹ được tìm thấy:
 
Các hộ gia đình có thu nhập trung bình sẽ phải trả thêm thuế trung bình là $450.
 
Người Mỹ sẽ phải trả hơn $100 tỷ thuế thu nhập liên bang chỉ trong năm 2022.
 
Hơn 80 phần trăm số thuế tăng thêm sẽ được trả bởi các hộ gia đình kiếm được khoảng $54.000 hoặc ít hơn, và 97 phần trăm sẽ được trả bởi những hộ gia đình kiếm được ít hơn khoảng $100.000.
 
Người phát ngôn của DCCC Johanna Warshaw cho biết:

“Trong khi đảng Dân chủ đấu tranh để giảm giá tất cả mọi thứ, từ khí đốt đến thuốc kê đơn, đảng Cộng hòa muốn tăng chi phí bằng cách tăng thuế đối với hàng triệu hộ gia đình có thu nhập trung bình và rút ruột nghỉ hưu của người cao tuổi. Don Bacon nợ Nebraskans câu trả lời: liệu anh ta có đủ sức chống chọi với kế hoạch tăng thuế của GOP không? ”

 

Thích bài viết này?