Máu cho Trung tâm Hành động Thống đốc

SENATOR CAROL BLOOD ĐANG CHẠY CHO QUẢN LÝ!

Carol Blood thông báo cô ấy sẽ trở thành Thống đốc tiếp theo của Nebraska. Cô ấy sẽ cần sự giúp đỡ của bạn để thúc đẩy chiến dịch của cô ấy!

Chúng ta cần phải bắt đầu mạnh mẽ - Hãy làm những gì bạn có thể làm được ngay hôm nay! Khoản đóng góp của bạn sẽ được chia thành Nebraska Democratic Party và Carol Blood cho Thống đốc!

Theo dõi Chiến dịch của Thượng nghị sĩ Blood

Theo dõi chiến dịch của Senator Blood trên: 

Hình ảnh có thể tải xuống cho phương tiện truyền thông xã hội

(Nhấp vào hình ảnh để xem toàn màn hình và tải xuống)