Đang tải Sự kiện

« Tất cả !trpst#/trp-gettext>

  • ày đã vượt qua.

Cuộc họp mùa hè DNC: San Francisco

Tháng Tám 22, 2019 - Tháng Tám 24, 2019

DNC họp hai lần một năm. Công chúng luôn được chào đón đến tham dự.

Bốn thành viên DNC của NDP - Chủ tịch Jane Kleeb, Chủ tịch Phó Chủ tịch thứ nhất Richard Register, Người cam kết quốc gia Patty Zieg và Người cam kết quốc gia Ron Kaminski - tham dự các cuộc họp này với nhân viên NDP.

 

Chi tiết

Khởi đầu:
Tháng Tám 22, 2019
Kết thúc:
Tháng Tám 24, 2019
Danh mục Biến cố: