Đang tải Sự kiện

« Tất cả !trpst#/trp-gettext>

  • ày đã vượt qua.

Giới thiệu tóm tắt về nhà cung cấp và ứng viên

Tháng Chín 29, 2019 @ 1:00 chiều - 5:00 chiều CĐT

 Chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc họp báo cáo về nhà cung cấp dịch vụ và ứng viên. Đây là một khóa đào tạo nhắm vào các ứng viên và nhân viên chiến dịch nhưng tất cả đều được chào đón. Các nhà cung cấp sẽ tham gia vào các bảng thực hành tốt nhất do cán bộ và nhân viên NDP hỗ trợ. Chúng tôi cũng sẽ xem xét Biên bản ghi nhớ ứng viên, VAN, Chiến dịch phối hợp và các thông tin khác cần thiết để thực hiện một chiến dịch mạnh mẽ.

Tham khảo thêm thông tin tại đây.

Chi tiết

Ngày:
Tháng Chín 29, 2019
Thời gian:
1:00 chiều - 5:00 chiều CĐT

Hội họp

IBEW Local 265, 1409 Old Farm Rd, Lincoln, NE 68512, USA
NE Hoa Kỳ