Đang tải Sự kiện

« Tất cả !trpst#/trp-gettext>

  • ày đã vượt qua.

Cuộc họp Ủy ban Trung ương hàng tháng của Hạt Lancaster

Tháng Tám 17, 2021 @ 7:00 chiều - 8:00 chiều CĐT

Đăng ký trước cho cuộc họp này:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwtfuGgrD8oH9y_T6VUkNVuRoQ-hIPacmmd

Chi tiết

Ngày:
Tháng Tám 17, 2021
Thời gian:
7:00 chiều - 8:00 chiều CĐT
Danh mục Biến cố:

Hội họp

TRỰC TUYẾN