ĐẾN GIỜ ĐỀ CỬ NHÀ DÂN CHỦ CỨNG ĐỘ CHO GIẢI THƯỞNG MORRISON Exon!

NGÀY 1 THÁNG 8 NĂM 2016

Bữa tối Morrison Exon 2016 sắp diễn ra vào ngày 20 tháng 8 và chúng tôi cần đề cử của bạn cho Giải thưởng Morrison Exon! Tất cả những gì bạn cần làm là tải xuống gói đề cử, bao gồm mô tả về giải thưởng, người chiến thắng trong quá khứ và biểu mẫu Đề cử. bằng cách nhấn vào đây, đọc mô tả giải thưởng và nghĩ về một đảng viên Đảng Dân chủ mà bạn muốn đề cử, sau đó điền vào mẫu giải thưởng bạn đã chọn và gửi lại choinfo@nebraskademocrats.org. Hạn chót đề cử là ngày 8 tháng 8 năm 2016. Vé tham dự Bữa tối Morrison Exon với diễn giả khách mời đặc biệt, Đại diện Danh dự Keith Ellison có thể được mua trực tuyến bằng cách nhấp vào đây. Cảm ơn vì đã tham gia công nhận những gì tốt nhất và sáng giá nhất của chúng tôi!

Thích bài viết này?