Thông cáo báo chí: Chủ tịch Nebraska Democratic Party Trả lời Thông điệp Liên bang của Thống đốc Jim Pillen

Ghế Nebraska Democratic Party đáp ứng
tới Thông điệp Liên bang của Thống đốc Jim Pillen

LINCOLN, NE – Chủ tịch Nebraska Democratic Party Jane Kleeb trả lời Thống đốc Jim
địa chỉ Nhà nước của Nhà nước Pillen

“Chính phủ. Pillen đã có lý khi nói rằng người dân Nebraska muốn được đối xử công bằng nhưng anh ấy đang tiến hành
một cuộc chiến chống lại cộng đồng LGBTQ, phụ nữ, trường công lập và môi trường. Có
không có gì công bằng về Pillen. Ông đã trao một ghế Thượng viện Hoa Kỳ cho nhà tài trợ lớn nhất của mình. Anh muốn công khai
đô la cho các trường tư thục. Và, anh ta tiếp tục bỏ qua các mối đe dọa tên miền nổi tiếng chống lại nông thôn
người Nebraska. Hôm nay, Thống đốc Pillen đã cho chúng ta thấy rằng ông ấy không quan tâm đến việc giải quyết các vấn đề lớn
đối mặt với nhà nước của chúng tôi. Thay vào đó, Pillen đang tiến hành các cuộc chiến văn hóa để chia rẽ hơn nữa người Nebraska.”
Ghế Nebraska Democratic Party Jane Kleeb

###

Thích bài viết này?