Thông cáo báo chí: Thống đốc Jim Pillen bổ nhiệm Cựu Thống đốc Pete Ricketts thế vào ghế Thượng viện Hoa Kỳ do Ben Sasse bỏ trống

Thống đốc Jim Pillen bổ nhiệm Cựu Thống đốc Pete Ricketts để thay thế Ghế Thượng viện Hoa Kỳ do Ben Sasse bỏ trống

LINCOLN, NE – Chủ tịch Nebraska Democratic Party Jane Kleeb và Giám đốc điều hành Precious McKesson trả lời việc Thống đốc Jim Pillen bổ nhiệm Cựu Thống đốc Ricketts vào Thượng viện Hoa Kỳ  

 

Chủ tịch Jane Kleeb

“Chính phủ. Pillen đã bổ nhiệm Pete Ricketts để trả lại tiền cho anh ta vì đã mua ghế Thống đốc. Đây là kế hoạch trả tiền để chơi trắng trợn nhất mà chúng tôi từng thấy ở tiểu bang của mình và nó đang diễn ra ngay trước mặt tất cả chúng ta. Người dân Nebraska xứng đáng có một Thượng nghị sĩ sẽ làm việc cho họ, chứ không phải một người mua bầu cử như một sở thích.”

 

Giám đốc điều hành Precious McKesson

“Thượng nghị sĩ do Ricketts chỉ định đã nói rằng ông ấy muốn chính phủ làm việc cho người dân Nebraska. Tôi hy vọng anh ấy nhớ đến TẤT CẢ mọi người ở Nebraska, bao gồm cả những người và những vấn đề mà anh ấy đã nhiều lần tìm cách gạt ra ngoài lề: quyền tự do sinh sản của phụ nữ, quyền bình đẳng, quyền bầu cử và hỗ trợ cho các trường công lập vững mạnh của chúng ta. Chúng tôi mong chờ xem anh ấy sẽ tìm cách đại diện tốt hơn cho mọi người ở Nebraska – Cộng hòa, Dân chủ và Độc lập như thế nào.

 

###

Thích bài viết này?