Bầu cử Thành phố Lincoln năm 2023

Tổng tuyển cử ngày 2 tháng 5

Trợ giúp Bầu lại Thị trưởng Leirion!

Thị trưởng Leirion Gaylor Baird đang tái tranh cử ở Lincoln, tìm hiểu thêm trong các liên kết bên dưới:

Hội đồng thành phố Lincoln

James Michael Bowers

LINCOLN, Phường 1

Bailey Feit

LINCOLN, phường 2

Justin Carlson

LINCOLN, Phường 3

Brodey Weber

LINCOLN, Phường 4

Hội đồng trường công lập Lincoln

Piyush Srivastava

Ban LPS Quận 2

Annie Mumgaard

BAN LPS, QUẬN 4

Bob Rauner (Phi đảng phái)

BAN LPS, QUẬN 6

Cơ quan quản lý sân bay Lincoln

Nathan Janulewicz

Cơ quan sân bay

Vanessa Emlich

Cơ quan sân bay

Thông tin nhanh

Ngày và Hạn cho năm 2023

Có rất nhiều ngày và thời hạn bổ sung trong các cuộc bầu cử. Phần lớn trong số họ không ảnh hưởng đến cử tri nói chung. Đối với các ứng viên, những người mới chuyển đến hoặc những người cần đóng vai trò là đại lý, có những ngày và thời hạn bổ sung mà bạn có thể cần biết.  Bạn có thể tìm thấy danh sách đầy đủ ở đây. Lưu ý rằng có ít hơn 30 ngày giữa cuộc bầu cử sơ bộ và cuộc tổng tuyển cử.

  • Ngày 14 tháng 4 – Hạn chót theo dấu bưu điện để đăng ký cử tri qua đường bưu điện
  • Ngày 17 tháng 4 – Các lá phiếu bỏ phiếu sớm trong ngày đầu tiên có thể được gửi qua đường bưu điện.
  • Ngày 21 tháng 4 – Ngày cuối cùng để ứng viên viết đơn nộp hồ sơ.
  • Ngày 21 tháng 4 – 6:00 chiều ngày cuối cùng để Ủy ban bầu cử nhận và đăng ký các lá phiếu Bầu cử sớm để gửi đến cử tri.
  • Ngày 2 tháng 5 – Ngày Tổng tuyển cử 

Tải xuống và chia sẻ Hướng dẫn cử tri của chúng tôi trên mạng xã hội