Giải thưởng hàng năm Morrison-Exon

 

Ngày 14 tháng 10 tại Omaha! Nhận vé tại đây!

Mỗi năm tại bữa tối Morrison-Exon, là sự kiện gây quỹ thường niên của chúng tôi, chúng tôi tôn vinh các tình nguyện viên và các nhà lãnh đạo đảng, những người đã xây dựng và phát triển Nebraska Democratic Party.

Các diễn giả trước đây bao gồm Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar, Thượng nghị sĩ Ben Nelson, Hạ nghị sĩ Ro Khanna, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, Thượng nghị sĩ. Thượng nghị sĩ Jeff Merkley, cựu Hạ nghị sĩ và hiện là Bộ trưởng Nội vụ Deb Haaland, Bộ trưởng Giao thông hiện tại Pete Buttigieg và Tổng chưởng lý Minnesota Keith Ellison.

*****

Vào ngày 29 tháng 6 năm 2018, Ủy ban Trung ương Bang đã bỏ phiếu chấp thuận việc đổi tên các giải thưởng hàng năm của chúng tôi để phản ánh các nhà lãnh đạo Nebraska. Trước đây, đảng nhà nước của chúng tôi đã vinh danh các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ toàn quốc bằng các giải thưởng mang tên họ, tuy nhiên Chủ tịch Jane Kleeb và đội ngũ lãnh đạo tin rằng điều quan trọng là chúng tôi tôn vinh các nhà lãnh đạo Nebraska trong việc đặt tên cho giải thưởng của chúng tôi.

Lưu ý rằng những người nhận giải thưởng trước đây vẫn được liệt kê bên dưới.

 AMô tả phường

Giải thưởng tình nguyện viên Bob Kerrey
Những người được đề cử cho giải thưởng này nên là những người tình nguyện nhân cách hóa tinh thần của Nebraska Democratic Party. Giải thưởng được trao cho một cá nhân không mệt mỏi trong việc hỗ trợ Nebraska Democratic Party, các đảng của quận và các chiến dịch của các ứng cử viên trong Quận 1, 2 và 3, tương ứng. Một giải thưởng được trao cho một tình nguyện viên cho mỗi Khu vực Quốc hội. Bob Kerrey phục vụ tiểu bang của chúng tôi với tư cách là Thống đốc từ năm 1983 đến năm 1987, là Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ từ năm 1989 đến năm 2001 và là ứng cử viên cho đề cử tổng thống của đảng Dân chủ vào năm 1992. Kerrey đã phục vụ quốc gia của chúng tôi trong Ủy ban 11/9 và được trao tặng Huân chương Danh dự cho phục vụ của anh ấy trong thời gian ở Việt Nam với tư cách là Navy SEAL.

Giải thưởng tình nguyện viên của Đảng Quận Ben Nelson
Những người được đề cử phải là một tình nguyện viên của Đảng bộ hạt, người đã làm việc không mệt mỏi để thúc đẩy các hoạt động và giá trị của Đảng Dân chủ trong hạt của họ. Những người được đề cử phải thể hiện sự cống hiến cho sự phục vụ, tính liêm chính, việc tổ chức cơ sở hạ tầng của đảng hạt của họ và sự ủng hộ dành cho các ứng cử viên Đảng Dân chủ địa phương. Thượng nghị sĩ Ben Nelson phục vụ tiểu bang của chúng tôi với tư cách là Thống đốc từ năm 1991 đến năm 1999 và là Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ từ năm 2001 đến năm 2013. Nelson đã thành lập chương trình CHIP đảm bảo trẻ em ở tiểu bang của chúng tôi được tiếp cận với bảo hiểm y tế. Một nhà đấu tranh cho môi trường và quyền sở hữu, Nelson phủ nhận việc xây dựng bãi rác hạt nhân ở Sandhills.

Frank LaMere Hall of Fame Award
Những người được đề cử phải là cựu hoặc hiện tại đã được bầu của cán bộ Quận ủy, viên chức Đảng của Tiểu bang hoặc một quan chức được bầu làm tận tâm với các nguyên tắc của Nebraska Democratic Party và những người đã đóng góp trên và ngoài nhiệm vụ cho Nebraska Democratic Party cùng với các vấn đề địa phương có ảnh hưởng đến tiểu bang và cấp quốc gia. Đây là giải thưởng cao nhất do Nebraska Democratic Party trao tặng. Frank LaMere là người Mỹ bản địa đầu tiên phục vụ với tư cách là thành viên DNC và ông đã thành lập cả bang và quốc gia của người Mỹ bản địa Caucus. LaMere là người Mỹ bản địa phục vụ lâu nhất trong DNC. Ông là đại biểu của Hội nghị Quốc gia Đảng Dân chủ bảy lần liên tiếp từ năm 1988 đến năm 2012. LaMere cũng là Chủ tịch Liên kết đầu tiên của NDP. LaMere đã cống hiến cuộc đời mình cho công bằng xã hội và giúp đóng cửa việc bán bia bất hợp pháp tại Whiteclay, NE, ngay bên kia biên giới với Khu bảo tồn người da đỏ Pine Ridge.

Giải thưởng Sunshine
Những người được đề cử phải là những cá nhân nỗ lực cải thiện cả Nebraska Democratic Party và cộng đồng của họ với tư cách là đồng minh với các giá trị Dân chủ của chúng tôi. Giải thưởng dành cho bất kỳ đồng minh nào đang làm việc hoặc tình nguyện trong cộng đồng và không nhất thiết phải phục vụ trong vai trò đảng phái. Giải thưởng này được trao để vinh danh Carrie Howard, em gái của Thượng nghị sĩ Sara Howard và con gái của Thượng nghị sĩ Gwen Howard.

Anne Boyle Giải thưởng đảng viên Dân chủ trẻ tuổi
Những người được đề cử cho giải thưởng này phải là một người trẻ tuổi (sử dụng tiêu chí độ tuổi của Đảng Dân chủ Trẻ dưới 35 tuổi) được vinh danh vì các hoạt động tình nguyện đặc biệt và sự tham gia của họ trong tổ chức Đảng Dân chủ Trẻ Nebraska và Đảng Nhà nước. Ủy viên Anne Boyle là người phụ nữ đầu tiên phục vụ trong Ủy ban Dịch vụ Công và đã phục vụ ba nhiệm kỳ, sáu năm bắt đầu từ năm 1996. Boyle là Chủ tịch Đảng của Nhà nước chúng tôi từ năm 1998 đến năm 2001. Boyle đã cam kết nâng đỡ những người trẻ tuổi và cố vấn cho các đảng viên Đảng Dân chủ.

Giải thưởng Chủ tịch Đảng của Nhà nước
Các đề cử không được chấp nhận cho giải thưởng này. Chủ tịch Đảng của Nhà nước chỉ định một người trong Đảng cho giải thưởng hàng năm này.

Giải thưởng Can đảm của Thượng nghị sĩ Tiểu bang: Những người được đề cử phải là một Thượng nghị sĩ bang đương nhiệm, người thể hiện niềm tin, sự ủng hộ đối với cương lĩnh và vai trò lãnh đạo của đảng chúng ta đối với các vấn đề khó khăn.

Người nhận giải thưởng trong quá khứ

2021 

Giải thưởng Can đảm của Thượng nghị sĩ Tiểu bang: Thượng nghị sĩ Machaela Cavanaugh vì đã ủng hộ các bà mẹ đang đi làm và các giá trị của đảng Dân chủ của chúng ta với tư cách là một nhà lãnh đạo xuất sắc trong số các thượng nghị sĩ.

Giải thưởng Carrie Howard Sunshine: Meg Mikolajczyk vì là người ủng hộ phụ nữ và cải thiện cả cộng đồng Nebraska lớn hơn đồng thời thể hiện sự tôn trọng đối với những người cần thêm một bàn tay.

Anne Boyle Giải thưởng đảng viên Dân chủ trẻ tuổi: Ben Cass vì đã thể hiện các hoạt động tình nguyện đặc biệt và cam kết với các giá trị Dân chủ của chúng ta với tư cách là một nhà lãnh đạo trẻ trong đảng nhà nước.

Giải thưởng Tình nguyện viên CD1 của Bob Kerrey: Chris McCoy vì đã nhân cách hóa tinh thần và các giá trị của Đảng Dân chủ với tư cách là một tình nguyện viên đặc biệt trong Khu vực Quốc hội thứ nhất.

Giải thưởng tình nguyện viên CD2 của Bob Kerrey: Dulce Sherman vì đã nhân cách hóa tinh thần và các giá trị của Đảng Dân chủ với tư cách là một tình nguyện viên đặc biệt trong Khu vực Quốc hội thứ hai.

Giải thưởng tình nguyện viên CD3 của Bob Kerrey: Marci Docekal vì đã nhân cách hóa tinh thần và giá trị của Đảng Dân chủ với tư cách là một tình nguyện viên đặc biệt trong Khu vực Quốc hội thứ ba.

Giải thưởng Đảng Quận Ben Nelson: Terry Sigler vì đã dẫn đầu ở cấp địa phương nơi quan trọng nhất và đóng góp vai trò lãnh đạo cho tiểu bang và Đảng hạt Lincoln.

Anne Boyle Giải thưởng đảng viên Dân chủ trẻ tuổi: Ben Cass vì đã thể hiện các hoạt động tình nguyện đặc biệt và cam kết với các giá trị Dân chủ của chúng tôi với tư cách là một nhà lãnh đạo trẻ trong đảng của nhà nước.

Giải thưởng Kleeb Chủ tịch Đảng của Nhà nước: Chủ tịch AFL-CIO của Nhà nước Sue Martin vì đã phục vụ với tư cách là một nhà lãnh đạo công đoàn chủ chốt, người cất lên tiếng nói của người dân lao động và là đồng minh của toàn thể Đảng Dân chủ.

Frank LaMere Hall of Fame Award: Preston Tình yêu vì những thành tựu và cam kết suốt đời của mình đối với cử tri, ứng cử viên, quan chức được bầu cử và đảng nhà nước trong khi nêu gương về dịch vụ từ ngữ.

2020

Giải thưởng Tình nguyện viên Bob Kerrey, CD1: Emma Craig

Giải thưởng Tình nguyện viên Bob Kerrey, CD2: Nữ chạy, Denise Blaya Powell + Leanne Prewitt

Giải thưởng Tình nguyện viên Bob Kerrey, CD3: Chủ tịch Kris Kinzie

Giải thưởng tình nguyện viên của Đảng Quận Ben Nelson: Chủ tịch Janet Chung

Frank LaMere Hall of Fame Award: Trevor Fitzgerald

Giải thưởng Carrie Howard Sunshine: Sứ thần Yolanda Chavez

Anne Boyle Giải thưởng đảng viên Dân chủ trẻ tuổi: James Michael Bowers

Giải thưởng Chủ tịch Đảng của Nhà nước: Thượng nghị sĩ Justin Wayne; Thành viên Hội đồng Quản trị Kimara Snipe; Ghế Caucus đen Precious McKesson; Hoa nhài Harris; Alisha Shelton

Giải thưởng Can đảm của Thượng nghị sĩ Tiểu bang: Thượng nghị sĩ Carol Blood

2019

Bob Kerrey CD1: Roger Eschliman

Bob Kerrey CD2: Lilia Franciscony

Bob Kerrey CD3: Haley Mazour

Đảng Quận Ben Nelson: Judy Vohland

Frank LaMere Hall of Fame: Thượng nghị sĩ Patty Pansing Brooks

Carrie Howard Sunshine: Lisa Fricke

Anne Boyle: Caleb Rohrer

Anne Boyle: Krystal cáo, cáo

Chủ tịch Bang: Những người phụ nữ của CD1 - Mục sư Janet Banks, Adelle Burk, Sydney Rae Butler, Janet Chung, Marthaellen Florence, Mary Harding, Jessica McClure, Megan Mikolajczyk, Michele Tilley, Christa Yoakum, Laurie Martinez

2018

Bob Kerrey CD1: Shirl Mora James

Bob Kerrey CD2: Scott Williams

Bob Kerrey CD3: Tom Genung và Doc Moore

John F. Kennedy: Zachary Mora James

Tổng thống Roosevelt: Thượng nghị sĩ Bob Kerrey

Hall of Fame: Thượng nghị sĩ Tony Vargas

Ánh sáng mặt trời: Brian Mikkelsen

Kathleen Fahey Đảng viên Dân chủ Trẻ tuổi của Dịch vụ: Lauren Williams

Morrison Exon: Delmer Adam

Chủ tịch Bang: Big Mama's Kitchen

2017

Bob Kerrey CD1: Mike Pittz

Bob Kerrey CD2: Rachel Huggins

Bob Kerrey CD3: Terry Wegner

Kathleen Fahey Đảng viên Dân chủ Trẻ tuổi của Dịch vụ: Meg Mandy

Ánh sáng mặt trời: Tình nguyện viên Patsy Koch-Johns – Inonge Kasaji, Kaylie Schnittker-Hogan, Cooper Christiancy, Brodey Weber, Michael Maly và Maluba Mudundulu

John F. Kennedy: Mina Davis

Tổng thống Roosevelt: Frank LaMere

Hall of Fame: Thượng nghị sĩ Rick Kolowski

Morrison-Exon: John Quirk

Chủ tịch Bang: Janet Stewart và Stephanie Matejka

2016

Bob Kerrey CD1: Tom Havelka

Bob Kerrey CD2: Susan Tafini

Bob Kerrey CD3: Bud Pettigrew

Kathleen Fahey Đảng viên Dân chủ Trẻ tuổi của Dịch vụ: Paige Hutchinson

John F. Kennedy: Jose Jimenez

Tổng thống Roosevelt: Dennis Crawford

Hall of Fame: Thượng nghị sĩ Paul Hartnett

Morrison-Exon: Sharlette Schwenninger

Ánh sáng mặt trời: Kathy Moore-Jensen

Chủ tịch Bang: Charlene Ligon

2015

Bob Kerrey CD1: Ellen Moore

Bob Kerrey CD2: Ramona Lisa Fricke

Bob Kerrey CD3: Ismael Valadez

Kathleen Fahey Đảng viên Dân chủ Trẻ tuổi của Dịch vụ: Meg Mikolajczyk

John F. Kennedy: Marque Snow

Tổng thống Roosevelt: Tom Tilden

Hall of Fame: Dave Newell

Morrison-Exon: John Yoakum

Ánh sáng mặt trời: Dave Domina

Chủ tịch Bang: Andy Holland

2014

Bob Kerrey CD1: Marta Nieves

Bob Kerrey CD2: Dòng Bryon

Bob Kerrey CD3: Shaun Baker

Kathleen Fahey Đảng viên Dân chủ Trẻ tuổi của Dịch vụ: Jeremy Nordquist

John F. Kennedy: Lacey Merica

Tổng thống Roosevelt: Jim “Doc” Moore

Hall of Fame: Thượng nghị sĩ Bob Kerrey

Morrison-Exon: Charlene Ligon

Ánh sáng mặt trời: Amanda McGill

Chủ tịch Bang: Tỉnh Deena

2013

Bob Kerrey CD1: Jon Rehm

Bob Kerrey CD2: Susan Tafini

Bob Kerrey CD3: Terry Sigler

Kathleen Fahey Đảng viên Dân chủ Trẻ tuổi của Dịch vụ: Bob Holmstedt

John F. Kennedy: Rebekah Caruthers

 Tổng thống Roosevelt: Peg O'Dea Lippert

Hall of Fame:

Morrison-Exon: Jeff Leanna

Ánh sáng mặt trời: Joey Adler

Chủ tịch Bang: Ken Mass

2012

Bob Kerrey CD1: Mary Herres

Bob Kerrey CD2: Shelisa Minnifield

Bob Kerrey CD3: Tỉnh Deena

Kathleen Fahey Đảng viên Dân chủ Trẻ tuổi của Dịch vụ:

John F. Kennedy:  Bri McLarty

Tổng thống Roosevelt:  Lanny Munson

Hall of Fame: Benjamin Nelson

Morrison-Exon: Bud Pettigrew

Ánh sáng mặt trời: Chuck Hassebrook

Chủ tịch Bang:

2011

Bob Kerrey CD1: Bennie Shobe

Bob Kerrey CD2: Joe Higgins

Bob Kerrey CD3: Judy Vohland

Kathleen Fahey Đảng viên Dân chủ Trẻ tuổi của Dịch vụ: Jim Rogers và Missy Wigley

John F. Kennedy: Karlee Coleman

Tổng thống Roosevelt: Joan Killingsworth

Hall of Fame: Don Eret

Morrison-Exon: Bill Forsee và Christa Yoakum

Ánh sáng mặt trời: Jane Raybould

Chủ tịch Bang: Thị trưởng Jim Suttle

2010

Bob Kerrey CD1: Becki Gaston

Bob Kerrey CD2: Charlene Ligon

Bob Kerrey CD3: Frank Johannsen

Kathleen Fahey Đảng viên Dân chủ Trẻ tuổi của Dịch vụ: Danielle Conrad

John F. Kennedy: Crystal Rhoades

Tổng thống Roosevelt: Ted Kessler

Hall of Fame: James Quigley

Morrison-Exon: Tom Brown

Ánh sáng mặt trời: Jan Osten

Chủ tịch Bang: John Yoakum

2009

Bob Kerrey CD1: John Yoakum

Bob Kerrey CD2: Sandi Skorniak

Bob Kerrey CD3: Bud Pettigrew

Tổng thống Roosevelt: Đánh dấu các trường

Hall of Fame: Mike Fahey

John F. Kennedy: Jessica Rathbun

Kathleen Fahey Đảng viên Dân chủ Trẻ tuổi của Dịch vụ: Kyle Michaelis

Morrison-Exon: Carol máu

Dịch vụ đặc biệt cho Nhà nước: John Berge

Chủ tịch Bang: Chris Jerram

2008

Bob Kerrey CD1: Vic Covalt

Bob Kerrey CD2: Peg O'Dea Lippert

Bob Kerrey CD3: Carolee Koehn

Tổng thống Roosevelt: Donna Noll

Hall of Fame: Don Preister

John F. Kennedy: Heath Mello

Kathleen Fahey Đảng viên Dân chủ Trẻ tuổi của Dịch vụ: Vince Powers

Morrison-Exon: Marion Bahensky

2007

Bob Kerrey CD1: Rick Carter

Bob Kerrey CD2: Phyllis Ebey

Bob Kerrey CD3: Mike Zgud

Tổng thống Roosevelt: Selma Mesner

Hall of Fame: Colleen Seng

John F. Kennedy: Jeremy Nordquist

Kathleen Fahey Đảng viên Dân chủ Trẻ tuổi của Dịch vụ: Bill Avery

Morrison-Exon: Duane Jones