NDP Actions for Roe v. Wade

 

 

Để đáp lại việc Tòa án tối cao Hoa Kỳ lật lại Roe v Wade, chúng tôi mời bạn tham gia với chúng tôi tại các sự kiện sau:

Chặn lệnh cấm tại các sự kiện thùng phiếu
Ngày 24 tháng 6 ở Lincoln và ngày 27 tháng 6 ở Omaha và Kearney
5: 30-7 giờ chiều CT

Lincoln

Omaha

Kearney

Planned Parenthood đang lên kế hoạch cho các cuộc biểu tình vào đầu tháng Bảy. Chúng tôi sẽ đăng thông tin đó khi nó có sẵn.

Trên toàn tiểu bang, NDP, các đảng của quận và các ứng cử viên sẽ tổ chức các sự kiện lái xe qua để bạn có thể đăng ký bỏ phiếu, nhận đơn đăng ký bỏ phiếu qua thư và lấy một số biển báo.

Chúng tôi yêu cầu bạn mang tã và các sản phẩm dành cho phụ nữ mà sau đó chúng tôi sẽ quyên góp cho các tổ chức phi lợi nhuận tại địa phương để thể hiện rằng Đảng Dân chủ quan tâm đến phụ nữ và trẻ sơ sinh.

Đây là kế hoạch hành động của chúng tôi nhằm ủng hộ lập trường cấp tiến của Đảng Cộng hòa về việc cấm tiếp cận phá thai hợp pháp.

Chúng tôi hy vọng bạn sẽ tham gia với chúng tôi tại Chặn lệnh cấm tại hòm phiếu các sự kiện thể hiện sự quan tâm của Đảng viên Dân chủ, Đảng viên Dân chủ tham gia và Đảng viên Dân chủ bỏ phiếu!

Và chia sẻ những đồ họa tuyệt vời này trên phương tiện truyền thông xã hội:

HIỆP 1

BỘ 2

Thích bài viết này?