Giám đốc điều hành NDP Precious McKesson nhân Lễ kỷ niệm 60 năm cuộc Tuần hành ở Washington

Giám đốc Điều hành NDP Precious McKesson đưa ra tuyên bố sau đây nhân Lễ kỷ niệm 60 năm Cuộc Tuần hành tại Washington do Tiến sĩ Martin Luther King, Jr. lãnh đạo:

Thích bài viết này?