Dân chủ giao báo

Báo #DemsDeliver đang được lưu hành! Mùa thu này, Đảng Dân chủ đang đặt nền móng cho những chiến thắng lớn trước Đảng Cộng hòa MAGA vào năm 2024. Từ $450 triệu tài trợ cho Bắc và Nam Omaha đến hơn $400 triệu tài trợ cho băng thông rộng ở nông thôn, Đảng Dân chủ đang cải thiện rõ rệt cuộc sống của mỗi người Nebraskan với chính sách của họ. 

Chúng tôi cần bạn giúp chúng tôi xây dựng một Nebraska tốt hơn. 

Hãy tham gia và khám phá cách Đảng Dân chủ đang mang lại lợi ích cho Nebraska!

Bidenomics mang lại lợi ích cho người dân Nebraska

Tình nguyện làm Đội trưởng Khối, Khiến hàng xóm của bạn bỏ phiếu