Ứng cử viên Đảng Dân chủ năm 2024

Cuộc bầu cử sơ bộ ngày 14 tháng 5 năm 2024

Tổng tuyển cử ngày 5 tháng 11 năm 2024

It takes Democrats, Independents, and “enlightened Republicans” (as Sen. Nelson says) to move forward. We allow Independents to vote in our partisan primaries.

Nếu bạn quan tâm đến việc tranh cử, vui lòng điền vào mẫu dưới đây và chúng tôi sẽ liên hệ!

Chúng tôi thêm ứng cử viên khi họ thông báo—hơn 500 đảng viên Đảng Dân chủ sẽ có tên trong lá phiếu vào năm 2024. 

Thượng viện Hoa Kỳ

Preston tình yêu Jr.

US Senate vs Pete Ricketts

Quốc hội Hoa Kỳ

Hội đồng quản trị

200206_O'Connor_127RT810

Elizabeth O'Connor

Quận 4

Books

Gary Rogge

Quận 5

Copy of 2024 Candidates (2)

Barbara Weitz

Quận 8

Ủy ban Giáo dục Bang

Cơ quan lập pháp

Victor Rountree

Victor Rountree

Quận 3

Flint Harkness LD 5 (1)

Đá lửa Harkness

Quận 5

MargoJuarez

Margo Juárez

Quận 5

Geary Image

Christopher Geary

Quận 7

Pendrell

Tim Pendrell

Quận 7

Melissa Temple

Melissa Temple (NP)

District 19

Legislature

Bryan Paseka

Quận 21

Schultz

Larissa Schultz

Quận 23

Popp for Leg. (1)

Nicki Behmer Popp (NP)

Quận 25

Jessie McGrath

Jessie McGrath

Quận 31

Dan Quick

Dan Quick

Quận 35

Allison Himes

Allison Heimes (NP)

Quận 39

pnp_2016-10-06_21-23-39 (1)

Sarah Centineo

Quận 45

Larry B. LD 47

Larry Bolinger

Quận 47

thư ký quận

 

Dan Esch – Thư ký Quận Douglas

 

Quận ủy viên

 

Roger Garcia – Douglas County Commissioner, District 1
Chris Rodgers – Douglas County Commissioner, District 3
Christa Yoakum - Ủy ban Quận Lancaster
Chelsea Johnson - Ủy ban Quận Lancaster

 

Giám sát Quận

 

David Swavely – Gage County Supervisor, District 4

 

Cao đẳng cộng đồng

 

Jason Buss – Central Community College For Board of Governors, District 1
Linda McDermitt – Metro Community College Board of Governors, District 1
Zach Reinhardt – Metro Community College Board of Governors, District 4
Kirk Crawley – Mid-Plains Community College Board of Governors, District 3
Kent Miller – Mid-Plains Community College Board of Governors, District 4
Pat Wojcik – Northeast Community College Board of Governors, District 3
James Sherwood – Southeast Community College Board of Governors, District 3
Arlynn Uhrmacher – Southeast Community College Board of Governors, District 5

 

Hội đồng thành phố

 

Ted Fairbanks – Beatrice City Council, Ward 2
Thomas Burns – Hội đồng Thành phố Bellevue
Don Preister – Hội đồng thành phố Bellevue
Jody Stutzman –  Hastings City Council

Katie Schroder – Hastings City Council, Ward 2

John Meese, Jr. – Hickman City Council

 

Learning Community

 

Sharnelle Shelton – Learning Community Council, District 2
Carol Hahn – Learning Community Council, District 2
Angie Miller – Learning Community Council, District 4
Jason Taylor – Learning Community Council, District 6

 

Thị trưởng

 

Abbey Pascoe – Waverly Mayor

 

Khu tiện ích Metropolitan

 

Jim Begley – Metropolitan Utilities District Subdivision 1

 

Metropolitan Transit Board

 

Doug Ignowski – Regional Metropolitan Transit Board of Omaha District 1

William King – Regional Metropolitan Transit Board of Omaha District 2
Andrew Adams – Regional Metropolitan Transit Board of Omaha, District 3
Yanira Garcia – Regional Metropolitan Transit Board of Omaha, District 3
Josh Corrigan – Regional Metropolitan Transit Board of Omaha District 5

 

Quận tài nguyên thiên nhiên

 

Jay Richeson – Central Platte NRD, Subdistrict 1
Christopher A. Johnson – Lewis and Clark NRD, Subdistrict 2
Chad Weichel – Lower Big Blue NRD, Subdistrict 2
Rodney Skleba – Lower Big Blue NRD, Subdistrict 4
Jason Sand – Lower Big Blue NRD, Subdistrict 5
Gary Loftis – Lower Elkhorn NRD, Subdistrict 7
John Goldsberry Jr – Lower Platte North NRD, Subdistrict 2

Bill Saeger – Lower Platte North NRD, Subdistrict 2
Andrew Tonnies – Lower Platte North NRD, Subdistrict 3
John Yoakum – Hạ Platte Nam NRD
Kenneth Vogel – Lower Platte South NRD, Subdistrict 3
Martin Nader – Lower Platte South NRD, Subdistrict 4
Gary Aldridge – Lower Platte South NRD, Subdistrict 4
Chuck Hassebrook – Lower Platte South NRD, Subdistrict 7
Christine Lamberty – Lower Platte South NRD, Subdistrict 8
Lisa Lewis – Lower Platte South NRD, Subdistrict 9
Stephnie Matejka – Lower Platte South NRD, Subdistrict 10
Brad Wulf – Lower Republican NRD, Subdistrict 4
Tracy Zink – Middle Republican NRD, Subdistrict 1

Jolene Messinger – Middle Republican NRD, Subdistrict 2

Timothy Nollette – Middle Niobrara NRD, Subdistrict 1
Dan Hodges – Nemaha NRD, Subdistrict 4
Rodney Storm – Papio-Missouri River NRD, Subdistrict 1
Larry Bradley – NRD sông Papio Missouri, Tiểu khu 3
John Miller – Upper Big Blue NRD, Subdistrict 6
Arthur Tanderup – Upper Elkhorn NRD, Subdistrict 6

 

Public Defender

 

Tom Riley – Douglas County Public Defender

 

Quận điện lực công cộng

 

Steve Heesacker – Loup River Public Power District Subdivision 1
Eric Williams - Hội đồng OPPD, Phân khu 6

 

Bảng

 

Christine Clerc – Hội đồng trường Bellevue
Elcireyna Warnell – Bellevue School Board
Joe Pick – Bennington School Board
Dawn Stock – Gretna School Board
Rocio Casanova – Lexington School Board
Amy Spellman – Malcolm School Board of Education
Allison Kinney-Walker (NonPartisan) – Millard School Board
Amanda McGill Johnson – Millard School Board of Education
Rhonda Burbach – Norris Public School Board, Ward 1
Ricky Smith – Omaha Public Schools, Subdistrict 1
Nick Thielen – Omaha Public Schools, Subdistrict 3
Gini Magnuson – Trường Công lập Omaha, Quận 5
Jane Erdenberger – Omaha Public Schools, District 7
Erik Servellon – Omaha Public Schools, District 9
Jaimi Calfee – Palmyra School Board
Katie Krause – Ralston Board of Education
Sarah Rider – Westside Board of Education

Meagan Van Gelder – Westside Board of Education

 

Village Board

 

Donald Alm – Filley Village Board