Ứng cử viên Đảng Dân chủ năm 2024

Tổng tuyển cử ngày 5 tháng 11 năm 2024

Chúng tôi đang bảo vệ các ứng cử viên cho các ghế trên và dưới lá phiếu. Hầu hết các ứng cử viên sẽ bắt đầu thông báo công khai sau khi phiên lập pháp kết thúc hoặc vào mùa thu/mùa đông. 

Nếu bạn quan tâm đến việc tranh cử, hoặc đã quyết định tranh cử, vui lòng điền vào mẫu ứng cử viên của chúng tôi và kiểm tra tab chiến dịch của chúng tôi.

Hơn 500 ứng cử viên sẽ tranh cử trên toàn tiểu bang vào năm 2024

Cơ quan lập pháp

Jen Day. District 49. Nebraska Legislature. November 9, 2020.  Photo by Craig Chandler / University Communication

Ngày Jen

Quận 49