NDP phản hồi thông báo đấu thầu tái tranh cử của Thượng nghị sĩ Deb Fischer hôm nay

Nebraska Democratic Party Phản hồi Thông báo Tái tranh cử của Thượng nghị sĩ Deb Fischer

LINCOLN, NE – Một ứng cử viên Đảng Dân chủ sẽ được công bố chống lại Thượng nghị sĩ (được bổ nhiệm) Pete Ricketts vào cuối mùa hè này. Một ứng cử viên Đảng Dân chủ sẽ được công bố chống lại Thượng nghị sĩ Deb Fischer vào cuối mùa thu. 

Nebraska Democratic Party đã đưa ra tuyên bố sau đây về thông báo tái tranh cử của Thượng nghị sĩ Deb Fischer hôm nay:

Chủ tịch Nebraska Democratic Party Jane Kleeb:

“Sen. Fischer đã dành cả sự nghiệp chính trị của mình để nói một đằng làm một nẻo. Fischer nói rằng cô ấy ủng hộ quyền sở hữu và sau đó quay lại và hỗ trợ các dự án sử dụng tên miền nổi tiếng để thu lợi cá nhân. Đảng Dân chủ đoàn kết trong nỗ lực của chúng ta để giành chiến thắng và buộc Fischer phải chịu trách nhiệm về những thất bại của cô ấy khi làm việc cho tất cả người Nebraska.”

###

Thích bài viết này?