Đang tải Sự kiện

« Tất cả !trpst#/trp-gettext>

  • ày đã vượt qua.

Cuộc tranh luận tổng thống lần thứ 8 của đảng Dân chủ

Tháng Hai 7, 2020 @ 7:00 chiều - 10:00 chiều CST

ABC, hợp tác với WMUR-TV và Apple News, sẽ tổ chức cuộc tranh luận lần thứ tám của đảng Dân chủ tại trường Cao đẳng St. Anselm ở Manchester, New Hampshire.

Chi tiết

Ngày:
Tháng Hai 7, 2020
Thời gian:
7:00 chiều - 10:00 chiều CST