Đang tải Sự kiện

« Tất cả !trpst#/trp-gettext>

  • ày đã vượt qua.

Huấn luyện đội trưởng khối: Chuẩn bị sẵn sàng cho GOTV và Hướng dẫn cử tri

Tháng Chín 13, 2020 @ 8:00 sáng - 5:00 chiều CĐT

Kiểm tra lại sau để biết chi tiết.

ĐỌC THÊM.

Chi tiết

Ngày:
Tháng Chín 13, 2020
Thời gian:
8:00 sáng - 5:00 chiều CĐT