Đang tải Sự kiện

« Tất cả !trpst#/trp-gettext>

  • ày đã vượt qua.

Bolz-Foretenberry Debate

Tháng Mười 12, 2020 @ 8:00 chiều - 9:00 chiều CDT

Senator Kate Bolz has agreed to participate in two televised debates with Congressman Fortenberry. The first was October 11. 

Today’s is on NET
Monday, October 12
8:00 – 9:00 pm
Broadcast: Live on NET Television, NET Radio, NET website live stream.
http://netnebraska.org/  

Chi tiết

Ngày:
Tháng Mười 12, 2020
Thời gian:
8:00 chiều - 9:00 chiều CDT
Danh mục Biến cố: